اولین همایش «زمین از دریچه آسمان»

پخش ویدئو

اولین همایش «زمین از دریچۀ آسمان» روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه 1394 به مناسبت روز زمین پاک و در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با سخنرانی دکتر محمدعلی موحد و استاد مصطفی ملکیان برگزار شد.
در این نشست دکتر محمدعلی موحد سخنرانی خود را با موضوع «فراخوانی برای تنظیم اعلامیۀ جهانی تکالیف بشر» ارائه دادند. سپس استاد مصطفی ملکیان دربارۀ «راه حل معنوی برای مشکلات امروز انسان» ایراد سخن کردند.

تاریخ برگزاری

اردیبهشت 1394

مکان برگزاری

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

مدت زمان

120 دقیقه

سخنرانان: 

توضیحات: 

اهداف اجرای همایش «زمین از دریچه آسمان»:

1- ماندگارترین و جهانی‌ترین بخش میراث فرهنگی ما عرفان است. هنگامی که عرفان را با فلسفه، کلام، فقه، اخلاق، و با سایر بخش‌های فرهنگ خود مقایسه می‌کنیم، به راستی ماندگارترین و جهانی‌ترین بخش می‌یابیم‌اش. معرفی این بخش از فرهنگ به دهکده جهانی باعث می‌شود که فرهنگ آینده این دهکده جهانی آب و رنگ عرفان ما را در خود داشته باشد.
2- مولانا شاخص‌ترین نماینده عرفان اسلامی است. هم به جهت تکیه بر عمل تا نظر و نظریه‌پردازی و هم با توجه به لطافت پیام‌اش. بنابراین خوب است که در شناساندن چهره مولانا فعال باشیم.
3- جهان در وضع بسیار شکننده و تردی قرار دارد و بزرگترین خدمتی که می‌شود به این جهان کرد، خدمت در طریق برقراری صلح و آرامش است و بزرگترین داعی و مبلغ صلح و آرامش که می‌تواند نماینده اسلام رحمانی در جهان باشد مولاناست. بنابراین معرفی مولانا در واقع خدمت به صلح و آرامش جهانی است.
4- امروزه جامعه ما بیش از هر چیزبه اخلاق نیازمند است و در میان نظام‌های اخلاقی، فلسفی و نقلی و مصلحت اندیشانه و عرفانی، اخلاق عرفانی هم جذاب‌تر است و هم عمیق‌تر و بنابراین ما جدیت‌مان در این است که اخلاق عرفانی را در میان مردم خود اشاعه و ترویج کنیم.
5- یکی از مشکلات جامعه ما جدایی از سنت و میراث فرهنگی خودش است. یعنی آشنا نبودن با کسانی مثل فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی و حافظ و خیام و دیگران. شناساندن مولوی در واقع آشتی کردن مجدد نسل‌های کنونی و آینده با فرهنگ ماست. چون این فرهنگ از نکات مثبت و نقاط قوت خالی نیست و حیف است که این را دیگران کشف و استخراج کنند. خوب است که خود کشف و پالایش آن را به عهده بگیریم.

ضمن توجه به این که هر چه انسان بیشتر به وجوه اشتراک خود با انسان‌های دیگر پی ببرد شفقت‌اش با آن انسان‌ها بیشتر می‌شود و همکاری میان انسان‌ها زمانی پدید می‌آید که دریابند سرنوشت مشترکی دارند می‌کوشیم تا کمک کنیم به این فهم مشترک برسیم تا نسبت به یکدیگر شفقت پیدا کرده و عشق بورزیم. بر این اساس و با اهدافی که بر شمردیم برآنیم تا با همفکری و همیاری انسان‌های تاثیرگذار در تغییر نگرش و رفتار بشر امروز پروژه‌ای عملی تحت عنوان «زمین از دریچه آسمان» را به شرح زیر پی بگیریم:
1) سرشت من و هم سرشتی ما
2) شفقت و عشق
3) سرنوشت من و هم سرنوشتی ما
4) همکاری
5) رهایی