فصلنامه نگاه آفتاب «شماره اول»

صاحب امتیاز

مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا

مدیر مسئول

مریم موسوی

سال

شماره

صفحات

معرفی:

شماره نخست فصلنامه نگاه آفتاب در 10 بخش همراه با خلاصه مطالب به زبان‌های انگلیسی، عربی و ترکی منتشر شده است.
این شماره شامل نوشتارها و گفتارهایی پیرامون رنج انسان در جهان مدرن و رنج از نگاه مولانا است.
پرونده کارنامه این شماره اختصاص دارد به بدیع‌الزمان فروزانفر و پرونده همسایه در این شماره حضور مولانا در ترکیه است.
طرح روی جلد این شماره اثر رضا عابدینی و تصویرسازی‌های بخش نقد حال از اردشیر رستمی است.

تحریریه

شورای دبیران: سیدهدایت جلیلی، امیر یوسفی و پژمان موسوی

در این شماره می‌خوانیم:

  • بازخوانی انتقادی میراث عرفانی و آثار مولانا با نوشتارهایی از سروش دباغ، حسین دباغ، محمد مهدی مجاهدی و … .
  • تحلیل دیدار شمس و مولانا در نشستی با حضور تقی پورنامداریان، نصرالله پورجوادی و مصطفی ملکیان.
  • نوشتارهایی از ابراهیم موسی‌پور، سید حسن اسلامی، ابوعلی ودادهیر، مسعود زنجانی و … در باب رنج و معنای زندگی در نظام فکری مولانا.
  • یادمان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر با آثاری از محمد استعلامی، توفیق سبحانی و … .
  • یادمان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر با آثاری از محمد استعلامی، توفیق سبحانی و … .
  • میزگردی با حضور ابوالقاسم فنایی، علیرضا علوی‌تبار و مقصود فراستخواه.
  • گفتگو با محمود ارول قلیچ، دکتر عدنان قارا اسماعیل اوغلو و … .
  • روایت‌هایی مستند از مواجهه شخصی با زیست‌جهان مولانا از نورالدین زرین کلک، احمد زیدآبادی و … .

100,000 تومان

نمونه صفحات
پخش ویدئو

100,000 تومان

نمونه صفحات
لینک سایت طاقچه
نسخه الکترونیکی
لینک سایت ایران فرهنگ
نسخه چاپی برای علاقه‌مندان خارج از ایران