فصلنامه نگاه آفتاب «شماره ششم»

صاحب امتیاز

موسسه فرهنگی هنری سروش مولانا

مدیر مسئول

مریم موسوی

سال

شماره

صفحات

معرفی:

▫️این شماره شامل ۷ فصل و ۲۶۸ صفحه همراه با خلاصه مطالب به زبان‌های انگلیسی، عربی و ترکی به قیمت ۱۲۵ هزار تومان است.
> صاحب امتیاز| مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا
> مدیر مسئول و سردبیر | مریم موسوی
> دبیر تحریریه| اعظم ملک‌دار
> مشاوران علمی| محمد مهدی مجاهدی، اردشیر منصوری
> دبیر بخش حکمت و سنجه|محمد مهدی مجاهدی
> دبیر بخش همسایه، کارنامه و هفت اقلیم| بهنام ناصری
> با سپاس از|توفیق هاشم پور سبحانی، سید حسن اسلامی اردکانی، عبدالحمید ضیایی، محمد وفایی و زهرا بهمن پور
> ویراستاران| یاسمن کازرانی، دلبر یزدان پناه
> طرح جلد|نقاشی خط اثر استاد حمید عجمی
> صفحه‌آرا| محمد هاشمی
> تصویرساز بخش کرشمه در هفت اقلیم| اردشیر رستمی

در این شماره می‌خوانیم:

  • افسون عقل و تمدن، افسانه عرفان و انحطاظ
  • درنگی در چیستی عرفانی و عشق پردازی های مولوی
  • مرگ عشق در جامعه ی نمایش به روایت بیونگ چول هان و مولانا جلال الدین
  • گذر اندیشه ی مولانا از دیوار بلند چین
  • عبدالباقی گولپینارلی: سیمای عارفانه ی پژوهشگری انسان گرا
  • مولانا برای دیروز و امروز

150,000 تومان

150,000 تومان