محمد مهدی مجاهدی

استادیار دانشگاه

سوابق تحصیلی

 • دکتری علوم سیاسی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، 1384
 • کارشناسی ارشد حقوق و سیاست‌گذاری عمومی، کالج دانشگاهی لندن، 2009
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق، 1375

برخی آثار منتشر شده

مقاله

 • اخلاق سیاست گریز؛ گفتگو با دکتر محمدمهدی مجاهدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از جامعه ایدئولوژیک تا جامعه اخلاقی، خرداد 1400.
 • «دوره اصلاحات» در ایران: پویایی درونی یک نظام سیاسی هیبریدی. همراه با علیرضا خوشبخت، مجید توسلی رکن‌آبادی، پژوهش سیاست نظری، بهار و تابستان 1400.
 • سازوکارهای صدور انقلاب اسلامی ایران و انقلاب روسیه: شباهت‌ها و تفاوت‌ها. فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، بهار 1399.
 • درنگی در حدود امکان و شرایط تحقق گفت‌وگو. حکمت و معرفت، زمستان 1398.
 • موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران. پژوهش سیاست نظری، پاییز و زمستان 1398.
 • موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تأکید بر عنصر فرهنگ. فصلنامه مطالعات سیاسی، بهار 1398.
 • تبیین موانع سیاسی و ساختاری توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی. فصلنامه‌ی مطالعات سیاسی، زمستان 1396.
 • عدالت آزمون پذیر. ماهنامه مشق فردا، تیر و مرداد 1398.
 • از استاندارد تا آرمان در بن‌بست جامعه‌گرایی. آینه‌ی پژوهش، فروردین 2014.
 • عرفان اسلامی و سیاست؟ مطالعه موردی افکار سیاسی آیت الله خمینی. فصلنامه علمی پژوهشی نامۀ مفید، دانشگاه مفید، پاییز 1384.
 • صورتی خاص برای مفهومی خاص: دو مفهوم کثرت‌گرایی در فلسفۀ سیاسی آیزایا برلین. مجله علمی پژوهشی راهبرد، پاییز 1378.
 • رابطۀ معرفت‌شناختی میان دانش سیاسی و دانش عرفانی. فصلنامه علمی پژوهشی متین، پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1377.

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار