شب‌های مثنوی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

40 جلسه (شنبه‌ها، ساعت 21:00 تا 22:30 به وقت تهران)

تاریخ شروع دوره

شنبه، 10 اردیبهشت 1401

مهلت ثبت نام

——–

مکان برگزاری

آنلاین- اسکای روم

هدف دوره

هدف از برگزاری شب‌های مثنوی آشنایی با اندیشه مولانا در موضوعات وجودی بشری و نیز کاربردی سازی آموزه‌های وی در ارتباط با مسائل روز جامعه است.

درباره دوره

شب‌های مثنوی، طی 40 جلسه و با حضور اساتید و مولوی‌پژوهان برجسته با موضوعات زیر برگزار می‌شود:

 • مولانا و روان شناسی کمال
 • مولانا و الهیات عشق
 • جبر و اختیار از نگاه شمس و مولانا
 • بازخوانی نی‌نامه
 • کاهلی عارفانه
 • سرشت انسان از دید مولانا
 • من، تو ، تجلی او از زبان مولانا
 • معراج جنینی؛ مراحل رشد انسان از نگاه مولانا
 • تجربه ی عرفانی
 • دوستی در نگاه مولوی
 • چهار کلان فکر در شش دفتر مثنوی
 • وحدت گرایی و کثرت گرایی نزد مولانا
 • مراتب جنگ و صلح در نگاه مولانا

 

 

درباره استاد

ـــــــــــ

توضیح

شب‌های مثنوی اردیبهشت تا بهمن 1401،  ساعت 21:00 تا 22:30 با حضور اساتید و مولوی پژوهان
استاد موضوع شروع دوره از:
امیرحسین ماحوزی مولانا و روان شناسی کمال/ چهار جلسه 10 اردیبهشت 1401
محمد جواد اعتمادی مولانا و الهیات عشق/ چهار جلسه 21 خرداد 1401
سودابه کریمی جبر و اختیار از نگاه شمس و مولانا/ یک جلسه 18 تیر 1401
حمیدرضا توکلی بازخوانی نی نامه/ دو جلسه 25 تیر 1401
قربان ولیئی کاهلی عارفانه، تأملی در آخرین حکایت مثنوی 8  مرداد 1401
امیر اکرمی سرشت انسان از دید مولانا/ چهار جلسه  15 مرداد 1401
حسین کمالی من، تو ، تجلی او از زبان مولانا/ یک جلسه 12 شهریور 1401
ایرج شهبازی معراج جنینی؛ مراحل رشد انسان از نگاه مولانا / سه جلسه 19 شهریور 1401
عبدالحمید ضیایی تجربه ی عرفانی/ چهار جلسه 16 مهر 1401
اردشیر منصوری دوستی در نگاه مولوی/ چهار جلسه  14 آبان 1401
نوید بازرگان چهار کلان فکر در شش دفتر مثنوی/ چهار جلسه 12آذر 1401
محمد مهدی مجاهدی وحدت گرایی و کثرت گرایی نزد مولانا / چهار جلسه 10دی 1401
میلاد عظیمی مراتب جنگ و صلح در نگاه مولانا/ چهار جلسه 8 بهمن 1401
       

شهریه دوره : 

100,000 تومان400,000 تومان

شب‌های مثنوی قیمت
مولانا و روان‌شناسی کمال - دکتر امیرحسین ماحوزی 200,000 تومان
spinner

چهار جلسه – این دوره در اردیبهشت ماه 1401 برگزار شده است. فایل صوتی قابل دریافت است.

جبر و اختیار از نگاه شمس و مولانا - سودابه کریمی 150,000 تومان
spinner

یک جلسه- این دوره در 18 تیرماه 1401 برگزار شده است. فایل صوتی قابل دریافت است.

مولانا و الهیات عشق - دکتر محمد جواد اعتمادی 200,000 تومان
spinner

چهار جلسه – این دوره در تیرماه 1401 برگزار شده است. فایل صوتی قابل دریافت است.

بازخوانی نی‌نامه - دکتر حمیدرضا توکلی 150,000 تومان
spinner

دوجلسه – این دوره در 25 تیرماه و 1 مردادماه 1401 برگزار شده است. فایل صوتی قابل دریافت است.

کاهلی عارفانه: تأملی در آخرین حکایت مثنوی- دکتر قربان ولیئی 100,000 تومان
spinner

یک جلسه – شنبه، 8 مرداد 1401

معراج جنینی؛ مراحل رشد انسان از نگاه مولانا - دکتر ایرج شهبازی 300,000 تومان
spinner

سه جلسه – شروع از: شنبه، 19شهریور ماه 1401

تجربۀ عرفانی - دکتر عبدالحمید ضیایی 400,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 16 مهر ماه 1401

100,000 تومان400,000 تومان

شب‌های مثنوی قیمت
مولانا و روان‌شناسی کمال - دکتر امیرحسین ماحوزی 200,000 تومان
spinner

چهار جلسه – این دوره در اردیبهشت ماه 1401 برگزار شده است. فایل صوتی قابل دریافت است.

جبر و اختیار از نگاه شمس و مولانا - سودابه کریمی 150,000 تومان
spinner

یک جلسه- این دوره در 18 تیرماه 1401 برگزار شده است. فایل صوتی قابل دریافت است.

مولانا و الهیات عشق - دکتر محمد جواد اعتمادی 200,000 تومان
spinner

چهار جلسه – این دوره در تیرماه 1401 برگزار شده است. فایل صوتی قابل دریافت است.

بازخوانی نی‌نامه - دکتر حمیدرضا توکلی 150,000 تومان
spinner

دوجلسه – این دوره در 25 تیرماه و 1 مردادماه 1401 برگزار شده است. فایل صوتی قابل دریافت است.

کاهلی عارفانه: تأملی در آخرین حکایت مثنوی- دکتر قربان ولیئی 100,000 تومان
spinner

یک جلسه – شنبه، 8 مرداد 1401

معراج جنینی؛ مراحل رشد انسان از نگاه مولانا - دکتر ایرج شهبازی 300,000 تومان
spinner

سه جلسه – شروع از: شنبه، 19شهریور ماه 1401

تجربۀ عرفانی - دکتر عبدالحمید ضیایی 400,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 16 مهر ماه 1401

شناسه محصول: نامعلوم دسته: