شب‌های مثنوی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

40 جلسه (شنبه‌ها، ساعت 21:00 تا 22:30 به وقت تهران)

تاریخ شروع دوره

شنبه، 10 اردیبهشت 1401

مهلت ثبت نام

——–

مکان برگزاری

آنلاین- اسکای روم

هدف دوره

هدف از برگزاری شب‌های مثنوی آشنایی با اندیشه مولانا در موضوعات وجودی بشری و نیز کاربردی سازی آموزه‌های وی در ارتباط با مسائل روز جامعه است.

درباره دوره

شب‌های مثنوی، طی 40 جلسه و با حضور اساتید و مولوی‌پژوهان برجسته با موضوعات زیر برگزار می‌شود:

 • مولانا و روان شناسی کمال
 • مولانا و الهیات عشق
 • جبر و اختیار از نگاه شمس و مولانا
 • بازخوانی نی‌نامه
 • کاهلی عارفانه
 • سرشت انسان از دید مولانا
 • من، تو ، تجلی او از زبان مولانا
 • معراج جنینی؛ مراحل رشد انسان از نگاه مولانا
 • تجربه ی عرفانی
 • دوستی در نگاه مولوی
 • چهار کلان فکر در شش دفتر مثنوی

 

 

درباره استاد

ـــــــــــ

توضیح

شب‌های مثنوی اردیبهشت تا بهمن 1401،  ساعت 21:00 تا 22:30 با حضور اساتید و مولوی پژوهان
استاد موضوع شروع دوره از:
امیرحسین ماحوزی مولانا و روان شناسی کمال/ چهار جلسه 10 اردیبهشت 1401
محمد جواد اعتمادی مولانا و الهیات عشق/ چهار جلسه 7 خرداد 1401
سودابه کریمی جبر و اختیار از نگاه شمس و مولانا/ یک جلسه 4 تیر 1401
حمیدرضا توکلی بازخوانی نی نامه/ دو جلسه 11 تیر 1401
قربان ولیئی کاهلی عارفانه، تأملی در آخرین حکایت مثنوی 25 تیر 1401
امیر اکرمی سرشت انسان از دید مولانا/ چهار جلسه 1 مرداد 1401
حسین کمالی من، تو ، تجلی او از زبان مولانا/ یک جلسه 5 شهریور 1401
ایرج شهبازی معراج جنینی؛ مراحل رشد انسان از نگاه مولانا / سه جلسه 12 شهریور 1401
عبدالحمید ضیایی تجربه ی عرفانی/ چهار جلسه 2 مهر 1401
اردشیر منصوری دوستی در نگاه مولوی/ چهار جلسه 7 آبان 1401
نوید بازرگان چهار کلان فکر در شش دفتر مثنوی/ چهار جلسه 5 آذر 1401
محمد مهدی مجاهدی وحدت گرایی و کثرت گرایی نزد مولانا / چهار جلسه 3 دی 1401
میلاد عظیمی مراتب جنگ و صلح در نگاه مولانا/ چهار جلسه 1 بهمن 1401
       

شهریه دوره : 

45,000 تومان1,800,000 تومان

شب‌های مثنوی قیمت
40 جلسه کامل شب‌های مثنوی 1,800,000 تومان
spinner

ثبت‌نام 40 جلسه بصورت یکجا

مولانا و روان‌شناسی کمال - دکتر امیرحسین ماحوزی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 10 اردیبهشت ماه 1401

مولانا و الهیات عشق - دکتر محمد جواد اعتمادی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 7 خرداد ماه 1401

جبر و اختیار از نگاه شمس و مولانا - سودابه کریمی 45,000 تومان
spinner

یک جلسه – شنبه، 4 تیرماه 1401

بازخوانی نی‌نامه - دکتر حمیدرضا توکلی 90,000 تومان
spinner

دو جلسه – شروع از: شنبه، 11 تیر ماه 1401

کاهلی عارفانه: تأملی در آخرین حکایت مثنوی- دکتر قربان ولیئی 45,000 تومان
spinner

یک جلسه – شنبه، 25 تیرماه 1401

سرشت انسان از دید مولانا - دکتر سید امیر اکرمی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 1مردادماه 1401

من، تو ، تجلی او از زبان مولانا - دکتر حسین کمالی 45,000 تومان
spinner

یک جلسه – شنبه، 5 شهریورماه 1401

معراج جنینی؛ مراحل رشد انسان از نگاه مولانا - دکتر ایرج شهبازی 135,000 تومان
spinner

سه جلسه – شروع از: شنبه، 12 شهریور ماه 1401

تجربۀ عرفانی - دکتر عبدالحمید ضیایی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 2 مهر ماه 1401

دوستی در نگاه مولوی - اردشیر منصوری 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 7 آبان‌ماه 1401

چهار کلان فکر در شش دفتر مثنوی - دکتر محمد نوید بازرگان 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 5 آذرماه 1401

وحدت گرایی و کثرت گرایی نزد مولانا - دکتر محمد مهدی مجاهدی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 3 دی‌ماه 1401

مراتب جنگ و صلح در نگاه مولانا - دکتر میلاد عظیمی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 1 بهمن‌ماه 1401

45,000 تومان1,800,000 تومان

شب‌های مثنوی قیمت
40 جلسه کامل شب‌های مثنوی 1,800,000 تومان
spinner

ثبت‌نام 40 جلسه بصورت یکجا

مولانا و روان‌شناسی کمال - دکتر امیرحسین ماحوزی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 10 اردیبهشت ماه 1401

مولانا و الهیات عشق - دکتر محمد جواد اعتمادی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 7 خرداد ماه 1401

جبر و اختیار از نگاه شمس و مولانا - سودابه کریمی 45,000 تومان
spinner

یک جلسه – شنبه، 4 تیرماه 1401

بازخوانی نی‌نامه - دکتر حمیدرضا توکلی 90,000 تومان
spinner

دو جلسه – شروع از: شنبه، 11 تیر ماه 1401

کاهلی عارفانه: تأملی در آخرین حکایت مثنوی- دکتر قربان ولیئی 45,000 تومان
spinner

یک جلسه – شنبه، 25 تیرماه 1401

سرشت انسان از دید مولانا - دکتر سید امیر اکرمی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 1مردادماه 1401

من، تو ، تجلی او از زبان مولانا - دکتر حسین کمالی 45,000 تومان
spinner

یک جلسه – شنبه، 5 شهریورماه 1401

معراج جنینی؛ مراحل رشد انسان از نگاه مولانا - دکتر ایرج شهبازی 135,000 تومان
spinner

سه جلسه – شروع از: شنبه، 12 شهریور ماه 1401

تجربۀ عرفانی - دکتر عبدالحمید ضیایی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 2 مهر ماه 1401

دوستی در نگاه مولوی - اردشیر منصوری 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 7 آبان‌ماه 1401

چهار کلان فکر در شش دفتر مثنوی - دکتر محمد نوید بازرگان 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 5 آذرماه 1401

وحدت گرایی و کثرت گرایی نزد مولانا - دکتر محمد مهدی مجاهدی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 3 دی‌ماه 1401

مراتب جنگ و صلح در نگاه مولانا - دکتر میلاد عظیمی 180,000 تومان
spinner

چهار جلسه – شروع از: شنبه، 1 بهمن‌ماه 1401

شناسه محصول: نامعلوم دسته:

آموزش‌های پیشنهادی سروش مولانا

موردی یافت نشد
Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار