میلاد عظیمی

نویسنده، پژوهشگر ادبی و استادیار ادبیات دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی

 • دکتری زبان و ادبیات فارسی، تهران، 1392.
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، تهران، 1383.
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، تهران، 1381.

برخی آثار منتشر شده

مقاله

 • آذربایجان و شاهنامه. آینه پژوهش، مرداد و شهریور 1399.
 • سعدی در آینه سفینه شمس حاجی شیرازی. سعدی‌شناسی، اردیبهشت 1391.
 • روشن‌تر از آفتاب مردی: تأملی در غزل سایه. بخارا، فروردین و اردیبهشت 1386.
 • موسیقی: چراغ روشن شب‌های روزگار تویی. بخارا، خرداد و شهریور 1386.
 • «سواد و بیاض» سیرگانی در سفینه تبریز. نامه بهارستان، 1384.
 • بخوشید سرچشمه‌های قدیم. کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شهریور 1381.
 • ای خوشا حاصل اوقات چنین نادره‌ای. کتاب ماه ادبیات و فلسفه،  دی 1381.
 • فروزانفر و ادیب پیشاوری. کتاب ماه ادبیات و فلسفه، مرداد و شهریور ۱۳۸۰.

کتاب

 • شط شیرین پر شوکت: منتخبی از آثار استاد عباس زریاب‌خویی. تهران: مروارید، ۱۳۸۷.
 • بهار، محمد تقی. من زبان وطن خویشم…: نقد و تحلیل و گزیده اشعار ملک‌الشعرا بهار. تهران: سخن، ۱۳۸۷.
 • عقاب: کارنامه، نقد و تحلیل اشعار پرویز ناتل‌خانلری. تهران: سخن، ۱۳۸۸.
 • پادشاه فتح: نقد و تحلیل و گزیده اشعار نیما یوشیج. تهران: سخن، ۱۳۸۸.
 • اف‍ش‍ار، ای‍رج. هفتاد گفتار از ایرج افشار. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۰.
 • ای زبان پارسی…. گردآورنده میلاد عظیمی. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۰.
 • شمس‌حاجی، محمد. سفینه شمس حاجی. مقدمه، تصحیح و تحقیق میلاد عظیمی. تهران: سخن، ۱۳۹۰.
 • اف‍ش‍ار، ای‍رج. سفینه و بیاض و جنگ: مقاله‌های ایرج افشار. گردآوری میلاد عظیمی. تهران: سخن، ۱۳۹۰. ‎
 • عظیمی، میلاد و عاطفه طیه. پیر پرنیان‌اندیش: در صحبت سایه. تهران: سخن، ۱۳۹۲.
 • کتابشناسی موضوعی – تاریخی از چاپکرده‌ها و نوشته‌های ایرج افشار (منتشر شده در سال‌های ۱۳۹۵–۱۳۲۳). تهران: خانه کتاب، ۱۳۹۶.

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید