عباس اشرفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق تحصیلی

 • دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • نیایش در انجیل با نگاه تطبیقی به قرآن، همایش نهمین روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، اردیبهشت 1400

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم قرآن و حدیث
 • دبیر کمیته حمایت و نظارت فعالیت‌های علمی دانشگاه
 • عضو علمی گروه پژوهشی مطالعات بنیادین قرآن
 • مسئول دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه
 • دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
 • مدیر امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • نیایش در انجیل با نگاه تطبیقی به قرآن. همایش نهمین روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، فروردین 1400

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • عبادات در ادیان توحیدی : یهودیت، مسیحی، زرتشتی و اسلام. ترنه، 1395
 • عیدنامه: آداب اعیاد از نگاه اسلامی. چاپ و نشر بین‌المل، 1392
 • فرهنگ ایثار. نشر شهر، 1392
 • بصیرت. نشر شهر، 1392
 • مقایسه قصص در قرآن و عهدین. چاپ و نشر بین‌المل، 1390
 • اخلاقیات تطبیقی. چاپ و نشر بین‌الملل، 1387
 • عبادت در ادیان ابراهیمی. چاپ و نشر بین‌المل، 1384

مقاله

 • بازکاوی کارکرد قصص قرآنی در تحلیل آینده‌نگاری راهبردی: مطالعه موردی داستان بنی‌اسرائیل. همراه با رضوانه دستجانی، احمد آکوچکیان، عباس اشرفی، پژوهشنامه معارف قرآنی، 1400
 • معیارهای تاریخ‌گذاری سوره‌ها در نظام تنزیل. همراه با احمد آکوچیکان، عباس اشرفی، رضوانه دستجانی. مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 1399
 • اثر نکوهش دنیاگرایی در تربیت افراد با محوریت تمثیلات کتاب کافی و قرآن کریم. همراه با محمدحسین بیات، فرشته دارابی، عنایت شریفی، عباس اشرفی، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، 1398
 • بررسی و مقایسۀ امثال در قرآن کریم و عهد جدید. همراه با فرشته دارابی، عباس اشرفی، الهیات تطبیقی، 1398
 • تحلیل شناختی استعاره‌ای مفهومی در کتاب کافی بر مبنای الگوی لیکاف و جانسون. همراه با عنایت شریفی، عباس اشرفی، محمدحسین بیات، فرشته دارابی، ذهن، 1398
 • دعا در قرآن و عهدین. همراه با عباس اشرفی، سراج منیر، زمستان 1398

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید