نهمین همایش «روز نیایش»: آتش آه

پخش ویدئو

“آتش آه” عنوان سلسله نشست‌هایی است که با اهتمام مؤسسه سروش مولانا و خانه اندیشمندان علوم انسانی در ماه رمضان برگزار شد.
در این نشست‌ها موضوع «نیایش» از منظر ادیان گوناگون و دیدگاه‌های مختلف توسط اساتید و صاحبنظران ایرانی و غیر ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
این همایش از ٢۶ فروردین تا ٢٣ اردیبهشت‌ماه، بصورت مجازی و از اینستاگرام پخش شد.
اساتید حاضر در این برنامه: همایون همتی، مهدی محبتی، قربان ولیئی، آرش آبایی، محمدرضا مقدسی، شهرام صحرایی، سوگل مشایخی، هوشنگ جاوید، ناصر مهدوی، جبار رحمانی، عرفان نظر آهاری، محمدرضا نورالهیان، قاسم کاکایی، مسعود زنجانی، ناصر نقویان، مجید معارف، رحیم نوبهار، سیامک مختاری، اردشیر خورشیدیان، نادر کریمیان سردشتی، عباس اشرفی، محمود ویسی، محمود حسینی نجاتی، امیرعباس علیزمانی، کودزی بیری از زیمباوه، راینهولد برنهارت از سوئیس، یواخیم کوگلر از آلمان بوده‌اند. همچنین این برنامه با نیایش خوانی عبدالجبار کاکایی و سهیل محمودی و دوتارنوازی و مناجات‌خوانی عبدالله عبدی همراه بود.

تاریخ برگزاری

٢۶ فروردین‌ تا ٢٣ اردیبهشت ١۴٠٠

مکان برگزاری

آنلاین – پلتفرم اینستاگرام

مدت زمان

30 روز

موضوع

سخنرانان: 

توضیحات: 

“آتش آه” عنوان سلسله نشست‌هایی است که با اهتمام مؤسسه سروش مولانا و خانه اندیشمندان علوم انسانی در ماه رمضان برگزار شد.
در این نشست‌ها موضوع «نیایش» از منظر ادیان گوناگون و دیدگاه‌های مختلف توسط اساتید و صاحبنظران ایرانی و غیر ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
این همایش از ٢۶ فروردین تا ٢٣ اردیبهشت‌ماه، بصورت مجازی و از اینستاگرام پخش شد.
اساتید حاضر در این برنامه: همایون همتی، مهدی محبتی، قربان ولیئی، آرش آبایی، محمدرضا مقدسی، شهرام صحرایی، سوگل مشایخی، هوشنگ جاوید، ناصر مهدوی، جبار رحمانی، عرفان نظرآهاری، محمدرضا نورالهیان، قاسم کاکایی، مسعود زنجانی، ناصر نقویان، مجید معارف، رحیم نوبهار، سیامک مختاری، اردشیر خورشیدیان، نادر کریمیان سردشتی، عباس اشرفی، محمود ویسی، محمود حسینی نجاتی، امیرعباس علیزمانی، کودزی بیری از زیمباوه، راینهولد برنهارت از سوئیس، یواخیم کوگلر از آلمان بوده‌اند. همچنین این برنامه با نیایش خوانی عبدالجبار کاکایی و سهیل محمودی و دوتارنوازی و مناجات‌خوانی عبدالله عبدی همراه بود.

سخنرانی‌های این همایش