جواد حیدری

اخلاق‌پژوه، مدرس فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

سوابق تحصیلی

 • دکتری علوم سیاسی

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • کثرت‌گرایی اخلاقی. ششمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1396
 • انواع نظریه‌ها درباره جنگ و ربط و نسبت آن‌ها با اخلاق، نهمین همایش مهر مولانا، اخلاق و صلح پایدار، مؤسسه سروش مولانا، 1399

آثار منتشر شده

ترجمه

 • برابری و جانبداری. تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری. انتشارات نشر نو، 1399
 • پرسش‌های کشنده. تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری و مصطفی ملکیان. انتشارات نگاه معاصر، 1398
 • امکان دیگرگزینی، تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری، انتشارات نگاه معاصر، 1395
 • اخلاق شناسی. تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری. انتشارات نگاه معاصر، 1394
 • ذهن و کیهان، تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری، انتشارات نگاه معاصر، 1393

مقاله

 • عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در ایران. عبدالکریم مقدم، جواد حیدری، زهره ماندگاری، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 1397
 • روایت تامس نیگل از اخلاق: سیاست و حقوق. جواد حیدری، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1395
 • تقریبا عقل. تامس نیگل؛ جواد حیدری، نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، تابستان و پاییز 1395
 • گوش سپاری به عقل. تامس نیگل؛ جواد حیدری، نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، بهار 1395
 • زندگی پس از مرگ، مبنای ارزش‌ها، نازایی و تسلسل اساس اخلاق. جواد حیدری، سوره اندیشه، اسفند 1392 و فروردین 1393
 • سیاست به مثابه مکانیک درآمدی بر امکان تحلیل شرایط اجتماعی بر اساس معیارهای استاتیک و دینامیک. سیدمالک حسینی، سیدحمید زارع، جواد حیدری. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 1392
 • دیدگاه امنیتی ارمنستان در قفقاز جنوبی. جواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1383
 • بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و جهوری ارمنستان طی سالهای 1991-2003. جواد حیدری، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، 1382
 • بررسی ابعاد نظام امنیتی منطقه‌ای در قفقاز. جواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1382
 • گزارش‌ها: میزگرد امنیت در منطقه قفقاز. سیدرسول موسوی، سیدجواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1382
 • اصلاحات اقتصادی ارمنستان پس از استقلال. جواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1381
 • اجلاس اینوگیت در کیف. جواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1378
 • نخستین ترجمه قرآن به زبان فرانسه. جواد حیدری، ترجمان وحی، 1376

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید