جواد حیدری

اخلاق‌پژوه، مدرس فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

سوابق تحصیلی

 • دکتری علوم سیاسی

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • کثرت‌گرایی اخلاقی. ششمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1396
 • انواع نظریه‌ها درباره جنگ و ربط و نسبت آن‌ها با اخلاق، نهمین همایش مهر مولانا، اخلاق و صلح پایدار، مؤسسه سروش مولانا، 1399

آثار منتشر شده

ترجمه

 • برابری و جانبداری. تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری. انتشارات نشر نو، 1399
 • پرسش‌های کشنده. تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری و مصطفی ملکیان. انتشارات نگاه معاصر، 1398
 • امکان دیگرگزینی، تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری، انتشارات نگاه معاصر، 1395
 • اخلاق شناسی. تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری. انتشارات نگاه معاصر، 1394
 • ذهن و کیهان، تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری، انتشارات نگاه معاصر، 1393

مقاله

 • عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در ایران. عبدالکریم مقدم، جواد حیدری، زهره ماندگاری، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 1397
 • روایت تامس نیگل از اخلاق: سیاست و حقوق. جواد حیدری، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1395
 • تقریبا عقل. تامس نیگل؛ جواد حیدری، نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، تابستان و پاییز 1395
 • گوش سپاری به عقل. تامس نیگل؛ جواد حیدری، نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، بهار 1395
 • زندگی پس از مرگ، مبنای ارزش‌ها، نازایی و تسلسل اساس اخلاق. جواد حیدری، سوره اندیشه، اسفند 1392 و فروردین 1393
 • سیاست به مثابه مکانیک درآمدی بر امکان تحلیل شرایط اجتماعی بر اساس معیارهای استاتیک و دینامیک. سیدمالک حسینی، سیدحمید زارع، جواد حیدری. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 1392
 • دیدگاه امنیتی ارمنستان در قفقاز جنوبی. جواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1383
 • بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و جهوری ارمنستان طی سالهای 1991-2003. جواد حیدری، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، 1382
 • بررسی ابعاد نظام امنیتی منطقه‌ای در قفقاز. جواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1382
 • گزارش‌ها: میزگرد امنیت در منطقه قفقاز. سیدرسول موسوی، سیدجواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1382
 • اصلاحات اقتصادی ارمنستان پس از استقلال. جواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1381
 • اجلاس اینوگیت در کیف. جواد حیدری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1378
 • نخستین ترجمه قرآن به زبان فرانسه. جواد حیدری، ترجمان وحی، 1376

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار