مقصود فراستخواه

جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی‌های آموزشی آزاد

 • موانع و ممدات جامعه شناختی اخلاقی زیستن. هفتمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1398
 • مقایسۀ جامعه‌شناختی دو تیپ شعر عرفانی. هفتمین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1396

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی. نی، 1397
 • تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانگاه تهران. نی، 1397
 • خوداثر بخشی در تعلیم و تربیت. به همراه نصرالله دادار، فرهنگ صبا، 1397
 • نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی. به همراه عباس بازرگان، سمت، 1396
 • گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران: مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی، آگاه، 1396
 • ذهن و همه چیز: طرح واره‌هایی برای زندگی. کرگدن، 1396
 • روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه پایه. آگاه، 1395
 • دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت: جستارگشایی برای نظم تضمین کیفیت آموزش عالی ایران بر اساس بررسی تطبیقی 16 کشور جهان. آگاه، 1395
 • ما ایرانیان: زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی. نی، 1394
 • تدبری در آیات قرآنی. قلم، 1393
 • سرگذشت و سوانح در دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش عالی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موثر بر آن. رسا، 1388
 • سرآغاز نواندیشی معاصر دینی و غیر دینی. شرکت سهامی انتشار، 1388
 • دین و جامعه: مجموعه مقالات. شرکت سهامی انتشار، 1377
 • تعریف مجدد دین به ضمیمه طنین هستی و تمنای وجود. تفکر، 1377
 • دین، خرد، دانش: یادداشت‌هایی بر روند احیا و اصلاح و بازسازی اندیشه. تابش، 1368

مقاله

 • در رثای مقاله؛ هشت نسل مقالات علوم انسانی در ایران ، رهیافت، دوره ۲۸، شماره ۷۲، زمستان ۱۳۹۷
 • تحولات نوپدید در فرهنگ دانشگاه و فضای کلاس و تاثیر آن بر تدریس؛ تاملی در نسل های پنچ گانه دانشجو و استاد، نشریه تدریس پژوهی، سال چهارم، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۵
 • امر الوهی و دوگانه «تعالی/ حضور» تاملی در دشواری های یک پارادوکس : مورد مطاله؛ محمد ارکون و قرائت علمی فلسفه اسلامی، فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۴
 • تجربه های زیسته و ادراک شده ی دانشجویان مطالعه موردی یک دانشگاه ایرانی، مجله آموزش عالی، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۴
 • دین ورزی؛ بالندگی یا کاهندگی؟، دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۹۳، شهریور و مهر ۱۳۹۴
 • جامعه شناسی شهرها در مشروطه؛  مقایسه تبریز، رشت واصفهان، ماهنامه مهرنامه، شماره ۴۳، مرداد ۱۳۹۴
 • کیفیت برنامه درسی وآموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه چارچوبی برآمده از خودمردم نگاری، نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 • تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه ها نقد کتاب نظریه جهانی شدن و دانشگاه ها، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۲
 • چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۹، پاییز ۱۳۹۲
 • برنامه ریزی آموزش عالی و چالش های میان رشته ای شدن، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • میان رشته گرایی و ظهور علم جلودارِ سرحدی بررسی خاستنگاه، ظرفیت ها و بایسته های میان رشته‌ای شدن، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، سال چهارم، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۰
 • بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظام‌های تولید و خدمات، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۷، پاییز ۱۳۸۹
 • در باره نیمرخ رفتار ایرانی (سنج شناسی مدل ها)، مجله جامعه شناسی ایران، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۹ مقایسه سه گذرگاه معرفتی در باره «دانش بومی» در ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره ۵، بهار ۱۳۸۸
 • بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تاکید بر بخش آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷
 • انرژی و بحران امنیت، ماهنامه تازه های انرژی، شماره ۱، شهریور ۱۳۸۷
 • آینده اندیشی در باره کیفیت آموزش عالی ایران ؛ مدلی بر آمده از نظریه مبنایی (GT)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۸۷ 
 • بررسی چگونگی ارتقای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی در ایران، مجله آموزش عالی، شماره ۲، پاییز ۱۳۸۷
 • بررسی تاثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه ریزی برای بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشگاهی ؛ تحلیلی مقایسه ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۴۹، پاییز ۱۳۸۷
 • اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵
 • زنان، آموزش عالی و بازار کار، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، سال ۱۳۸۳، شماره ۸، بهار ۱۳۸۳
 • آزادی علمی، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۸۲

جوایز و افتخارات

 • جایزه نشان دهخدا
 • انتخاب “نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی” به عنوان کتاب برگزیده
 • برگزیده جایزه مطالعات میان‌ رشته‌ای

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید