معنویت و امید اجتماعی: مقصود فراستخواه

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

دو جلسه – 240 دقیقه

هدف دوره

آشنایی و فهم معنویت و امید اجتماعی بر مبنای کتاب «ذهن و همه چیز، طرحواره‌هایی برای زیستن» نوشته “مقصود فراستخواه”

درباره دوره

دوره معنویت و امید اجتماعی در دو جلسه شامل دو درسگفتار  با محوریت “معنویت” و “رابطه معنویت و امید اجتماعی” است.

مباحث مطرح شده در جلسه اول:

 • این چیست که می‌نامند معنویت؟
 • طرح ذهن برای معنویت
 • مهم‌ترین دوتایی‌های معنویت
  ▪️معنویت: دین/فرادین
  ▪️معنویت: خدا/انسان
  ▪️معنویت: اخلاق/ فرا اخلاق
  ▪️معنویت: وجودی/شناختی
  ▪️معنویت: فرد/جامعه
 • تحقیقات تجربی درباره معنویت
 • وسایل سنجش معنویت

 

مباحث مطرح شده در جلسه دوم:

 • الزامات اجتماعی امید
 • بخت امیدواری و آرزومندی
 • تروما، پوچی و مسأله امید
 • آگاهی سرگردان و امید
 • درماندگی آموخته و مسأله امید
 • نخبگان، نهادها و امید اجتماعی
 • درجستجوی تکیه‌گاه‌های اصلی امید

درباره استاد

توضیح

موضوعات درسگفتار اول:
 • این چیست که می‌نامند معنویت؟
 • طرح ذهن برای معنویت
 • مهم‌ترین دوتایی‌های معنویت ▪️معنویت: دین/فرادین ▪️معنویت: خدا/انسان ▪️معنویت: اخلاق/ فرا اخلاق ▪️معنویت: وجودی/شناختی ▪️معنویت: فرد/جامعه
 • تحقیقات تجربی درباره معنویت
 • وسایل سنجش معنویت
  موضوعات درسگفتار دوم:
 • الزامات اجتماعی امید
 • بخت امیدواری و آرزومندی
 • تروما، پوچی و مسأله امید
 • آگاهی سرگردان و امید
 • درماندگی آموخته و مسأله امید
 • نخبگان، نهادها و امید اجتماعی
 • درجستجوی تکیه‌گاه‌های اصلی امید

شهریه دوره : 

رایگان

در حال بارگذاری ...
پخش ویدئو

رایگان