محمود ویسی

عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

سوابق تحصیلی

 • دکتری فقه مقارن، دانشگاه ام درمان سودان، 1387
 • کارشناسی ارشد فقه شافعی، دانشگاه تهران، 1379
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، 1374

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • نیایش از دیدگاه اهل سنت: از فرش تا عرش. نهمین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، اردیبهشت 1400

برخی آثار منتشر شده

 • گونه‌شناسی روایات تفسیری امام صادق در منابع اهل سنت. همراه با تقی رفیع، مهدی ایزدی، عبدالهادی فقهی‌زاده. پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، پاییز و زمستان 1399
 • ژن درمانی سلول‌های زایشی و اثر آن در آشفتگی روابط خویشاوندی از دیدگاه فقه اسلامی. همراه با سعی نظری توکلی، فاطمه اردستانی، حقوق اسلامی سال هفدهم، زمستان 1399
 • بررسی تطبیقی حیله‌های فقهی در عقود. مطالعات فقه و اصول، زمستان 1397
 • توبه از دیدگاه قرآن و و سنت. همراه با جهاندار امینی، فروغ وحدت، تابستان 1391
 • روش شیخ محمدعبده در تفسیر مسائل اجتماعی و فقهی قرآن. فروغ وحدت، پاییز 1391
 • بررسی ابعاد تربیتی سرگذشت حضرت موسی و عبدصالح با تکیه بر تفاسیر فریقین. فروغ وحدت، زمستان 1391
 • دعا سلاح مؤمن. فروغ وحدت، بهار 1389

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید