مسعود زنجانی

پژوهشگر ادبیات و فلسفه

سخنرانی‌­های آموزشی آزاد

  • هنر نیایش و هنر به مثابه نیایش (با تأکید بر سینمای تارکوفسکی). نهمین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، 1400

برخی آثار منتشر شده

کتاب

  • فلسفه اخلاق. جیمز ریچلز؛ مترجم آرش اخگری؛ ویراستار مسعود زنجانی، حکمت، 1387
  • کلمات باطل، بربسته‌ها و بررسته‌ها، درباره‌ها و دوگانه‌ها (در دست انتشار)

مقاله

  • ساحت‌های فلسفی ناظر به زبان در فرهنگ فلسفی پیتر آنجلس. مسعود زنجانی، کتاب ماه فلسفه، سال اول، آذر 1386
  • مابعد‌الطبیعه چیست؟ پنیوت باچوارف؛ مسعود زنجانی، رهنمون، 1384
  • تکثرگرایی: از اصول تا بازنگری. طه جابر العوانی؛ مسعود زنجانی. راهبرد، 1380
  • شبکه مفهومی تکثرگرایی. طه جابر العوانی؛ مسعود زنجانی، بازتاب اندیشه، 1379

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید