همایش روز نیایش

یکی از مهم­ترین مفاهیم و پدیده‌­های معنوی «نیایش» است. این پدیده به لحاظ انضمامی نقش پررنگی در حیات معنوی ما داشته اما کمتر سویه‌­های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است و با وجود متن­‌های بسیار عمیقی که در تاریخ ادبیات و عرفان ما در این رابطه وجود دارد، پژوهشگران ایرانی کمتر به سراغ وجوه اندیشگانی، کارکردهای اجتماعی و روانی نیایش رفته‌­اند.
سروش مولانا ضمن احساس این خلاء کوشید تا با تعریف برنامه‌ه­ای جامع در خصوص نیایش، توجه عمیق به پدیده نیایش را بهبود بخشد. همایش روز نیایش در صدد بوده هم جنبه پژوهشی داشته و هم در قالب همایش، مباحث مربوط به این حوزه را با مخاطبان به اشتراک بگذارد.

همایش روز نیایش
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
دسته‌بندی موضوعی
انتخاب نوع محصول
Product Type Rumi
انتخاب نام استاد/سخنران
اساتید
انتخاب نویسنده کتاب/مقاله
نویسنده
انتخاب مترجم
مترجم
انتخاب ناشر
ناشر
انتخاب مجموعه
مجموعه کتاب
انتخاب شماره فصلنامه
شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
سال
انتخاب فصل فصلنامه
فصل فصلنامه
انتخاب موضوع جزئی
موضوع جزئی
انتخاب نام‌برنامه سخنرانی
نام برنامه سخنرانی
انتخاب سال برگزاری همایش
سال برگزاری
انتخاب برگزارکننده همایش
برگزار کننده همایش

نمایش دادن همه 4 نتیجه