همایش روز نیایش

یکی از مهم­ترین مفاهیم و پدیده‌­های معنوی «نیایش» است. این پدیده به لحاظ انضمامی نقش پررنگی در حیات معنوی ما داشته اما کمتر سویه‌­های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است و با وجود متن­‌های بسیار عمیقی که در تاریخ ادبیات و عرفان ما در این رابطه وجود دارد، پژوهشگران ایرانی کمتر به سراغ وجوه اندیشگانی، کارکردهای اجتماعی و روانی نیایش رفته‌­اند.
سروش مولانا ضمن احساس این خلاء کوشید تا با تعریف برنامه‌ه­ای جامع در خصوص نیایش، توجه عمیق به پدیده نیایش را بهبود بخشد. همایش روز نیایش در صدد بوده هم جنبه پژوهشی داشته و هم در قالب همایش، مباحث مربوط به این حوزه را با مخاطبان به اشتراک بگذارد.

همایش روز نیایش
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
انتخاب نوع محصول
انتخاب نام استاد/سخنران
انتخاب نویسنده کتاب/مقاله
انتخاب مترجم
انتخاب ناشر
انتخاب مجموعه
انتخاب شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
انتخاب فصل فصلنامه
انتخاب موضوع جزئی
انتخاب نام‌برنامه سخنرانی
انتخاب سال برگزاری همایش
انتخاب برگزارکننده همایش

نمایش دادن همه 3 نتیجه