همایش روز نیایش

یکی از مهم­ترین مفاهیم و پدیده‌­های معنوی «نیایش» است. این پدیده به لحاظ انضمامی نقش پررنگی در حیات معنوی ما داشته اما کمتر سویه‌­های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است و با وجود متن­‌های بسیار عمیقی که در تاریخ ادبیات و عرفان ما در این رابطه وجود دارد، پژوهشگران ایرانی کمتر به سراغ وجوه اندیشگانی، کارکردهای اجتماعی و روانی نیایش رفته‌­اند.
سروش مولانا ضمن احساس این خلاء کوشید تا با تعریف برنامه‌ه­ای جامع در خصوص نیایش، توجه عمیق به پدیده نیایش را بهبود بخشد. همایش روز نیایش در صدد بوده هم جنبه پژوهشی داشته و هم در قالب همایش، مباحث مربوط به این حوزه را با مخاطبان به اشتراک بگذارد.

مؤسسه فرهنگی و هنری سروش مولانا
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
انتخاب نوع محصول
انتخاب نام استاد/سخنران

مشاهده همه 3 نتیجه