هفتمین همایش «روز نیایش»

پخش ویدئو

هفتمین همایش روز نیایش به اهتمام مؤسسه سروش مولانا در تاریخ 30 اردیبهشت 1398 و در تالار ایوان شمس برگزار شد.
در این همایش سیامک مختاری و صدیق قطبی در خصوص دعا و نیایش و کارکردهای آن سخن گفتند.
همچنین نیایش خوانی همراه با نی توسط امیر اثنی عشری و هوشمند عبادی اجرا شد.

تاریخ برگزاری

اردیبهشت 1398

مکان برگزاری

تالار ایوان شمس

مدت زمان

120 دقیقه

موضوع

سخنرانان: 

توضیحات: 

هفتمین همایش «روز نیایش» | 1

سخنرانی‌های این همایش