همایش رستخیز ناگهان

مجموعه نشست های «رستخیز ناگهان» با دو هدف گسترش اندیشه و آموزه های عرفانی و همچنین مخاطب قرار دادن مولانا دوستانِ غیر تخصصی، از برنامه های پیوسته ای است که در مؤسسه سروش مولانا طرح ریزی شد.

رستخیز ناگهان
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
انتخاب نوع محصول
انتخاب نام استاد/سخنران

مشاهده همه 7 نتیجه