همایش رستخیز ناگهان

مجموعه نشست های «رستخیز ناگهان» با دو هدف گسترش اندیشه و آموزه های عرفانی و همچنین مخاطب قرار دادن مولانا دوستانِ غیر تخصصی، از برنامه های پیوسته ای است که در مؤسسه سروش مولانا طرح ریزی شد.

همایش رستخیز ناگهان
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
دسته‌بندی موضوعی
انتخاب نوع محصول
Product Type Rumi
انتخاب نام استاد/سخنران
اساتید
انتخاب نویسنده کتاب/مقاله
نویسنده
انتخاب مترجم
مترجم
انتخاب ناشر
ناشر
انتخاب مجموعه
مجموعه کتاب
انتخاب شماره فصلنامه
شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
سال
انتخاب فصل فصلنامه
فصل فصلنامه
انتخاب موضوع جزئی
موضوع جزئی
انتخاب نام‌برنامه سخنرانی
نام برنامه سخنرانی
انتخاب سال برگزاری همایش
سال برگزاری
انتخاب برگزارکننده همایش
برگزار کننده همایش

نمایش دادن همه 7 نتیجه