پنجمین همایش «رستخیز ناگهان»

پخش ویدئو

پنجمین همایش رستخیز ناگهان روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1390 با سخنرانی استاد محمد مجتهد شبستری با موضوع «معنای جان در مثنوی معنوی» ، مثنوی­‌‌خوانی دکتر ایرج شهبازی و هم­نوازی گروه موسیقی عارف در سالن ایوان شمس با نام و یاد استاد جلال الدین همایی برگزار شد.

تاریخ برگزاری

اردیبهشت 1390

مکان برگزاری

تالار ایوان شمس

مدت زمان

160 دقیقه

سخنرانان: 

توضیحات: 

در پنجمین همایش رستخیز ناگهان نماهنگی تصویری از مولوی پژوه نامی، استاد جلال الدین همایی پخش شد که به بررسی آثار، افکار و زندگی نامه وی اختصاص داشت.

سپس استاد محمد مجتهد شبستری با موضوع «معنای جان در مثنوی معنوی»ایراد سخن کردند.

بخش بعدی همایش به مثنوی خوانی دکتر شهبازی و با عنوان “کیمیای صبر” اختصاص داشت. دکتر شهبازی قبل از قرائت ابیاتی از دفترهای 5 و 6  مثنوی که به همین مناسبت انتخاب کرده بودند به بیان مقدماتی درباره موضوع موردنظر خود پرداخت.

آخرین بخش این نشست، به اجرای گروه موسیقی عارف اختصاص داشت که در بر گیرنده اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی و اشعاری از دیوان شمس بود.

سخنرانی‌های این همایش