دومین همایش «رستخیز ناگهان»

دومین همایش رستخیز ناگهان روز دوشنبه، بيست و پنجم بهمن ماه 1389، با سخنرانی دکتر ایرج شهبازی با موضوعِ «جايگاه نیایش در شش تصوير گوناگون از خدا»، مثنوی‌­خوانی دکتر امیر الهامی و هم­نوازی گروه عارف در تالار دكتر محمود افشار، واقع در مؤسسه لغتنامه دهخدا، برگزار شد.

 

تاریخ برگزاری

25 بهمن 1389

مکان برگزاری

تالار دكتر محمود افشار، مؤسسه لغت نامه دهخدا

مدت زمان

100 دقیقه

سخنرانان: 

توضیحات: 

دومین همایش رستخیز ناگهان روز دوشنبه، بيست و پنجم بهمن ماه 1389، با سخنرانی دکتر ایرج شهبازی با موضوعِ «جايگاه نیایش در شش تصوير گوناگون از خدا»، مثنوی‌­خوانی دکتر امیر الهامی و هم­نوازی گروه عارف در تالار دكتر محمود افشار، واقع در مؤسسه لغتنامه دهخدا، برگزار شد.

دکتر ايرج شهبازی، بحثِ خود را با مناجاتِ شبانِ مثنوی معنویِ مولوی آغاز کرد و  سه پرسش را مطرح کرد: 1) چه تصویر‌هایی از خدا در جامعه اسلامی وجود دارد؟، 2) بر اساس این تصویرها چه مدل‌هایی از رابطه انسان با خدا را می‌توانیم طراحی کنیم؟ و 3) در هر مدل دعا چه جایگاهی دارد؟

پایان بخش این برنامه، اجرای دلنشین موسیقی سنتی توسط گروه موسیقی عارف است.