عشق به سرنوشت: چگونه رواقی باشیم

How to be a stoic : using ancient philosophy to live

چاپ نخست

زمستان 1400

نوبت چاپ

دوم – تابستان 1401

تعداد صفحات

304

قطع

نوع جلد

مجموعه

شابک

978-600-95766-6-1

165,000 تومان

نمونه صفحات

درباره کتاب:

عشق به سرنوشت: چگونه رواقی باشیم اولین کتاب از مجموعه “نیک زیستی” انتشارات سروش مولانا است. ایــن کتــاب رهیافتــی مــدرن بــه فلســفه‌ی رواقــی اســت.
پیلیوچــی در ایــن کتــاب می‌کوشــد آموزه‌هــای ارزنــده‌ی رواقیــان را خلاصــه و بــا کلامی دلنشــین، پرمغــز و درعین حــال ســاده بیــان کنــد. او در این کتاب دوازده ورزه‌ی معنوی و عملی رواقی برای نحوه‌ی رفتار در زندگی روزمره را شرح می‌کند.

رواقی‌گری فلسفه‌ای عملی است که در زندگی هرروزه‌ی ما جریان دارد. به ما می‌گوید چه اموری در جهان بی‌اهمیت‌اند و چه اموری اهمیت دارند؛ چه اموری شدنی‌اند و چه اموری ناممکن.
با درک و فهم رواقی‌گری می‌توان نرم‌نرمک به پرسش‌های بنیادین زندگی پاسخ داد:

• چگونه و به چه کسی مهر بورزم؟
• آیا باید ازدواج کنم یا راه جدایی در پیش گیرم؟
• در مواجهه با دیگری چگونه رفتار کنم؟
• در جهانی که بحران مالی آن را به ویرانی کشیده، ثروتم به چه کاری می‌آید؟
• با عظیم‌ترین فجایع زندگی چگونه مواجه شوم؟

** کتاب عشق به سرنوشت: چگونه رواقی باشیم راهنمای مطمئنی برای ما در جهانی آکنده از درد و رنج خواهد بود.

** مقدمه و ویرایش این کتاب از مصطفی ملکیان است.

درباره نویسنده:

ماسیمو پیلیوچی متولد 1964 در ایتالیا و استاد فلسفه در سیتی کالج نیویورک است.
ماسیمو دکترای ژنتیک زیست‌شناسی تکاملی و فلسفه دارد؛ مقالاتی از او در نشریاتی معتبر همچون نیویورک تایمز و واشینگتن پست منتشر شده و تاکنون دو اثر در مقام نویسنده و ویراستار به چاپ رسانده است.
پیلیوچی از سال 2014 به شیوه‌ای دیگر رواقی‌گری در عرصه‌ی فلسفه‌ی زندگی را مورد مطالعه قرارداد که در نهایت به تألیف و انتشار کتاب باارزش، مهم و پر فروش «عشق به سرنوشت: چگونه رواقی باشیم» انجامید.