منِ آرمانی و نظام‌های انضباطی در مثنوی

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

45 دقیقه

توضیحات :

این سخنرانی در هفتمین رستخیز ناگهان و به اهتمام مؤسسه سروش مولانا در 27 تیر 1390 برگزار شده‌ است.

شروین وکیلی سخنرانی‌اش را با موضوع «منِ آرمانی و نظام‌های انضباطی در مثنوی» با طرح دو سوال اساسی ارائه کرد:
1- انسان آرمانی و یا منِ آرمانی در نظرگاه مولانا واجد چه مشخصاتی است؟
2- چهارچوب و یا الگوی مورد نظر مولانا برای تحقق منِ آرمانی مد نظرش چیست؟

وی داستان «شیر و نخجیران» و مضمون درونی جبر و اختیار در این داستان را دستمایه‌ای برای طرح پاسخ به این دو سوال قرار داد و توضیح داد: «این داستان همچون مثنوی مستقلی است که ویژگی‌های خاصی چون تعداد ابیات طولانی (500 بیت)، شخصیت‌پردازی پیچیده، غیر‌عادی و نامتعارف بودن (داستانی با شخصیت‌های کاملا جانوری)، الگوی غیرخطی و بافت روایی پیچیده عوامل انتخاب آن برای توضیح این موضوع است».

رایگان