بررسی جایگاه نیایش در شش تصویر از خدا

نام سخنران

مدت زمان

52 دقیقه

توضیحات :

این سخنرانی در دومین رستخیز ناگهان و در 25 بهمن 1389 و به اهتمام مؤسسه سروش مولانا برگزار شده است.

ایرج شهبازی در این سخنرانی به شش تصویری که از خداوند وجود دارد اشاره می‌کند.

 

150,000 تومان

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار