معنای “جان” در مثنوی معنوی

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

70 دقیقه

توضیحات :

این سخنرانی در پنجمین نشست رستخیز ناگهان و در 26 اردیبهشت 1390 و به اهتمام مؤسسه سروش مولانا برگزار شده است.

استاد مجتهد شبستری در سخنرانی خود به بررسی سه واژه‌ی جان- خبر- عدم پرداختند. از نظر ایشان اين سه واژه در مثنوی معنوی به صورت ارگانيک به هم پيوند خورده‌اند.
ايشان در ابتدای سخنرانی به مقدمه‌ای از عطار درباره‌ی معنای جان پرداختند، زيرا عطار عارفيست كه قبل از مولانا و بيش از ديگران به واژه‌ی جان پرداخته‌است. سپس درباره‌ی عدم و حقيقت‌ عدم و نيز درباره خبر و حقيقت خبر سخن راندند و نمونه‌ها و شاهدهايی برای موارد ذكر‌شده آوردند.
به گفته‌ی ايشان جان در اشعار مولانا مسئله‌ای بنيادی ست.

پخش ویدئو

200,000 تومان