مهر آرمیدگان‌: برداشت ظریف مولانا از روایتی قرآنی

دسته: برچسب:

نام سخنران

مدت زمان

40 دقیقه

توضیحات :

مهدیه کسائی زاده در این سخنرانی به شرح روایت اصحاب کهف پرداخته و نگاه مولانا را نسبت به این داستان مورد بررسی قرار می دهد.

لینک مشاهده فایل ویدئویی این سخنرانی در آپارات

 

 

 

رایگان