اسطوره یاد و فراموشی در حکایتی از مثنوی

نام سخنران

مدت زمان

30 دقیقه

توضیحات :

دکتر مریم حسینی در این سخنرانی با موضوع “اسطوره یاد و فراموشی در حکایتی از مثنوی”با نگاهی به اسطوره یاد و فراموشی و سه داستان از مثنوی یعنی “حکایت پادشاه زاده‌ای که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود”، داستان “کنیزک و پادشاه” و داستان “شاهزاده‌ای که به دنبال زیباروی چین راهی سفر می شود” در پی این است تا نشان دهدمولانا چگونه همچون روانکاوی به زوایای مختلف هستی انسان و ناخشنودی هایش آگاه هست و چگونه به درمان دردهای درون انسان کمک می‌کند.

لینک مشاهده فایل ویدئویی این سخنرانی در آپارات

رایگان