دوره مجازی شرح و تفسیر مقالات شمس تبریزی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

۴ جلسه – دوشنبه‌ها

تاریخ شروع دوره

دوشنبه – 14 شهریور ماه 1401

مهلت ثبت نام

14 شهریور ماه 1401

مکان برگزاری

آنلاین- پلتفرم اسکای روم

هدف دوره

خوانش و شرح کتاب مقالات شمس تبریزی با رجوع به مثنوی، فیه ما فیه، و دیوان کبیر و آشنایی با هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی شمس و مولانا

درباره دوره

با این ایده که کتاب‌های مولانا تفسیر گفته‌های شمس است و مقالات شمس روشنگر بیانات مولانا، می‌خواهیم شمس را با مولانا بخوانیم و مولانا را با شمس. در کلاس مقالات شمس تبریزی، کتاب مبنا “مقالات شمس تبریزی”، تصحیح دکتر محمدعلی موحد است. این کتاب را سطر به سطر می‌خوانیم و با کمک گرفتن از کلام مولانا آن را شرح می‌دهیم. پرسش اصلی که در این خوانش پی می‌گیریم، پرسش‌های هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه، و معرفت‌شناسانه خواهد بود.

** خوانش متن بر مبنای کتاب مقالات شمس تبریزی به تصحیح استاد محمدعلی موحد است.

درباره استاد

سودابه کریمی مؤلف کتاب “بانگ آب؛ دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا” و از سال ۱۳۹۴ مدرس دوره‌هایی از قبیل فیه ما فیه، شرح مقالات شمس و شرح و تفسیر مثنوی معنوی در مؤسسه سروش مولانا هستند.

توضیح

این دوره ترم هفتم است و در ادامه ترم پیشین از ابتدای کتاب مقالات شمس تبریزی به تصحیح استاد محمدعلی موحد آغاز شده است.  

شهریه دوره : 

150,000 تومان

150,000 تومان

آموزش‌های پیشنهادی سروش مولانا