شرح و تفسیر مقالات شمس تبریزی: سودابه کریمی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

هر ترم شامل 4 جلسه 90 دقیقه‌ای

هدف دوره

خوانش و شرح کتاب مقالات شمس تبریزی با رجوع به مثنوی، فیه ما فیه، و دیوان کبیر و آشنایی با هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی شمس و مولانا

درباره دوره

با این ایده که کتاب‌های مولانا تفسیر گفته‌های شمس است و مقالات شمس روشنگر بیانات مولانا، می‌خواهیم شمس را با مولانا بخوانیم و مولانا را با شمس. در کلاس مقالات شمس تبریزی ، کتاب مبنا  “مقالات شمس تبریزی” ، تصحیح دکتر  محمدعلی موحد است. این کتاب را سطر به سطر می‌خوانیم و با کمک گرفتن از کلام مولانا آن را شرح می‌دهیم. پرسش اصلی که در این خوانش پی می‌گیریم، پرسش‌های هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه، و معرفت‌شناسانه خواهد بود.

 

خود تقاضای این سودا
بیقراری است و سفر در ابتدا،
اگرچه مطلوب را هیچ جای نیست… “مقالات شمس تبریزی”

درباره استاد

سودابه کریمی مؤلف کتاب “بانگ آب؛ دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا” و از سال 1394 مدرس دوره‌هایی از قبیل فیه ما فیه، شرح مقالات شمس و شرح و تفسیر مثنوی معنوی در مؤسسه سروش مولانا هستند.

توضیح

خوانش متن بر مبنای کتاب مقالات شمس تبریزی به تصحیح استاد محمد علی موحد است.

شهریه دوره : 

150,000 تومان200,000 تومان

ترم قیمت
ترم 1 – چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 2 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 3 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 4 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 5 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 6 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 7 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 8 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 9 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 10 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 11 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 12 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 13 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 14 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 15 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 16 - چهارجلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 17 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 18 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 19 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 20 - سه جلسه 150,000 تومان
spinner

جلسه چهارم از این ترم موجود نیست.

ترم 21 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner

جلسه اول از این ترم کامل نیست.

ترم 22 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 23 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
در حال بارگذاری ...

150,000 تومان200,000 تومان

ترم قیمت
ترم 1 – چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 2 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 3 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 4 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 5 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 6 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 7 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 8 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 9 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 10 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 11 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 12 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 13 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 14 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 15 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 16 - چهارجلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 17 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 18 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 19 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 20 - سه جلسه 150,000 تومان
spinner

جلسه چهارم از این ترم موجود نیست.

ترم 21 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner

جلسه اول از این ترم کامل نیست.

ترم 22 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
ترم 23 - چهار جلسه 150,000 تومان
spinner
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب: ,