ابوالقاسم فنایی

پژوهشگر فلسفه و اخلاق، استادیار دپارتمان فلسفۀ دانشگاه مفید

سوابق تحصیلی

 • دکتری فلسفۀ اخلاق، دانشگاه شفیلد انگلستان، 1382
 • کارشناسی ارشد فلسفۀ اخلاق، دانشگاه شفیلد انگلستان، 1378
 • کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1375
 • دروس حوزوی، حوزه علمیه قم، 1358

سوابق اجرایی

 • رئیس دپارتمان فلسفۀ دانشگاه مفید از سال 1399
 • عضو کمیته تخلفات پژوهشی از سال 1398

سخنرانی‌‎های آموزشی آزاد

 • وظیفه‌گرایی اخلاقی. ششمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1396
 • نقش شهود در معرفت‌شناسی اخلاق. پنجمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1395
 • ضرورت اخلاقی زیستن برای استکمال معنوی انسان. چهارمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1394
 • رابطه اخلاق و دین. سومین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1392
 • حسن و قبح اخلاقی: خوب و بد. چهارمین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1392

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • اخلاق دین‌شناسی: پژوهشی در باب مبانی معرفت‌شناسانه و اخلاقی فقه. تهران: انتشارات نگاه معاصر، 1389
 • دین در ترازوی اخلاق. تهران: صراط، 1384
 • فلسفه اخلاق در قرن بیستم، به همراه تعلیقات مترجم. قم: بوستان کتاب، 1380
 • درآمدی بر فلسفه دین و کلام جدید. قم: اشراق، 1376

مقاله

 • الهیات طبیعی‌شده، متافیزیک حداقلی و فیزیک حداکثری: بررسی و نقد دین‌شناسی عبدالکریم سروش، ۱۳۹۹
 • مسئولیت انسان‌ها در قبال محیط زیست: اجماع همپوش میان اخلاق دینی و اخلاق فرادینی، نویسنده همکار: سجاد بهروزی، ۱۳۹۹
 • اخلاق دینی و مبانی آن از منظر علّامه طالقانی، نویسنده همکار: ایوب افضلی، ۱۳۹۹
 • جان فینیس و خوانش دینی از نظریه قانون طبیعی، نویسنده همکار: ایوب افضلی، ۱۳۹۹
 • بازخوانی نظریه قانون طبیعی در الهیات فلسفی: بررسی رویکرد فرا اخلاقی پروفسور فینیس و علامه طالقانی، نویسنده همکار: ایوب افضلی، ۱۳۹۸
 • نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، نویسنده همکار: دکتر داود نوجوان، ۱۳۹۸
 • نقش شریعت و اخلاق در وضع قوانین کیفری، نویسنده همکار: دکتر داود نوجوان، ۱۳۹۸
 • خوانش حداکثری از نظریه دینیِ قانون طبیعی: چالش‌های معرفت‌شناختی و راه‌حل‌های آن‌ها، نویسنده همکار: ایوب افضلی، ۱۳۹۸
 • بهشتی، اخلاق و فرااخلاق، زیست و اندیشه شهید بهشتی، تهران: روزنه، ۱۳۹۸
 • رهیافت‌های فضیلت‌محور در تعلیم و تریبت: برتری‌ها و کاستی‌ها،حیات معنوی،  ۱۳۹۸
 • دین و اخلاق در گفتگویی انتقادی با دکتر ابوالقاسم فنائی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان‌شناسی، ۱۳۹۴
 • درباب پروژه دین و اخلاق، سخن ما، ۱۳۹۳
 • اخلاق، دین و عقلانیت: گفتگوی ابوالقاسم فنایی با استاد ملکیان ، اندیش پویا، ۱۳۹۳
 • اخلاق دینی و اخلاق فرادینی (۳): گفتگو با سایت دین آنلاین، ۱۳۹۲.
 • اخلاق دینی و اخلاق فرادینی (۲): گفتگو با سایت دین آنلاین، ۱۳۹۲.
 • اخلاق دینی و اخلاق فرادینی (۱): گفتگو با سایت دین آنلاین، ۱۳۹۲
 • فلسفه اخلاق اسلامی و رابطه دین و اخلاق، خرد مانا، ۱۳۹۲
 • سبک زندگی دینی، ویژه‌نامه مهرماه روزنامه اعتماد، ۱۳۹۲
 • معنویت از نگاه قرآن، اطلاعات حکمت و معرفت،  ۱۳۹۲
 • مکس وبر، اخلاق و سیاست، ۱۳۹۱
 • در باب تعیین اوقات شرعی نماز و روزه در روزهای بلند، بخش سوم،۱۳۹۱
 • در باب تعیین اوقات شرعی نماز و روزه در روزهای بلند، بخش دوم، ۱۳۹۱
 • در باب تعیین اوقات شرعی نماز و روزه در روزهای بلند، بخش اول،۱۳۹۱
 • اخلاق تفسیر، کتاب ماه دین، ۱۳۹۱
 • دین و اخلاق: همزیستی یا جایگزینی، ماهنامه اخبار ادیان، ۱۳۹۱
 • اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی، بخش چهارم، ۱۳۹۰
 • اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی، بخش سوم، ۱۳۹۰
 • اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی، بخش دوم، ۱۳۹۰
 • اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی، بخش اول، ۱۳۹۰
 • کدام اخلاق به کدام سیاست مربوط است؟، ۱۳۹۰
 • در باب خلط انگیزه و انگیخته، ۱۳۸۹
 • خدای عرفان و خدای فلسفه، نقد و نظر، ۱۳۷۹
 • تبیین دینی، نقد و نظر، ۱۳۷۹
 • ترجمه: مدخل معرفت اخلاقی، از دانشنامه فلسفی راتلج، نقد و نظر، ۱۳۷۹
 • ترجمه: مدخل شکاکیت اخلاقی، از دانشنامه فلسفی راتلج، نقد و نظر، ۱۳۷۹
 • نردبان آسمان: نقش شهود عقلانی در معرفت دیی نقد و نظر، ۱۳۷۷
 • فلسفه اخلاق در قرن بیستم (گزارش کتاب)، نقد و نظر، ۱۳۷۶
 • رابطه اخلاق و علم، نقد و نظر، ۱۳۷۶
 • انتظار بشر از دین: درنگی در صورت مسأله، نقد و نظر، ، ۱۳۷۵
 • معرفت دینی در بستر زمان و مکان، نقد و نظر،۱۳۷۵
 • جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد، نقد و نظر ۱۳۷۴
 • مبانی اجتهاد: تأثیر معرفت بشری در معرفت دینی، نقد و نظر، ۱۳۷۴
 • مدخل تاریخ فلسفه اخلاق غرب در قرن بیستم در قاره اروپا و کشورهای آنگلوساکسون، از دانشنامه فلسفه اخلاق، ۱۳۷۳

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید