ضرورت اخلاقی زیستن برای استکمال معنوی انسان

نام سخنران

مدت زمان

47 دقیقه

توضیحات :

دکتر ابوالقاسم فنایی در چهارمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1394 برگزار شد به طرح این پرسش پرداختند که «آيا اخلاقی زيستن برای استكمال معنوی انسان ضرورت دارد؟».

وی مدعی است به لحاظ ساختاری اين پرسش به قلمرو عقلانيت ابزاری اختصاص دارد.

دکتر فنایی می‌كوشد ضرورت زیستن اخلاقی برای استکمال معنوی را در چارچوب فرهنگ و جهان‌بينی اسلامی نشان دهد.

هدف وی نشان دادن اين نكته است كه اخلاقی زيستن شرط لازم استكمال معنوی است.

250,000 تومان