چهارمین همایش «نظام اخلاقی»: ضرورت اخلاقی زیستن

چهارمین همایش نظام اخلاقی که برای اولین بار از مهر مولانا مستقل شده بود، طی دو روز در آذرماه سال 1394 و در تالار ایوان شمس برگزار شد.

سخنرانان و عناوين سخنرانی چهارمین همایش نظام اخلاقی به اين شرح است:

مصطفي ملكيان: «ضرورت اخلاقی زيستن برای زندگی خوش جمعی»، ابوالقاسم فنايی: «ضرورت اخلاقی زيستن برای استكمال معنوی انسان»، مهناز قانعی: «ضرورت اخلاقی زيستن برای شكوفايی استعدادهای ذهنی-روانی آدمی»، حسين محمودی: «ضرورت اخلاقی زيستن برای سلامت روان»، حسن اسلامی: «ضرورت اخلاقی زيستن برای سامان‌يابی پيوند انسان و طبيعت» و امير صائمی: «ضرورت اخلاقی زيستن برای زندگی خوش فردی».

تاریخ برگزاری

آذرماه 1394

مکان برگزاری

تالار ایوان شمس

مدت زمان

300 دقیقه

سخنرانان: 

توضیحات: 

تبیین جغرافیای همایش نظام اخلاقی استاد مصطفی ملکیان
«ضرورت اخلاقی زیستن برای سلامت روان» دکتر حسین محمودی
«ضرورت اخلاقی زیستن برای زندگیِ خوش فردی» دکتر امیر صائمی
«ضرورت اخلاقی زیستن برای شکوفایی استعدادهای ذهنی-روانی آدمی» دکتر مهناز قانعی
«ضرورت اخلاقی زیستن برای استکمال معنوی انسان» دکتر ابوالقاسم فنایی
«ضرورت اخلاقی زیستن برای زندگی خوشِ جمعی» استاد مصطفی ملکیان
«ضرورت اخلاقی زیستن برای سامان­یابی پیوند انسان و طبیعت» دکتر حسن اسلامی