امیر صائمی

عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه‌ تحلیلی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) و مدرس دانشگاه راتگرز

سوابق تحصیلی

 • دکتری فلسفه تحلیلی، دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا، 2013

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • راه‌های اثبات رجحان یک مکتب بر مکتب‌های بدیل. ششمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1394
 • نقش استدلال عقلی در معرفت‌شناسی اخلاق. پنجمین همایش نظام اخلاقی مولانا: غواص بحار، مؤسسه سروش مولانا، 1395

برخی آثار منتشر شده

 • اعتراض هیوم به برهان نظم بر مبنای وجود شر و خداباوری شکاکانه. همراه با سیدمحمدهادی هدایت‌زاده رضوی، پژوهشنامه فلسفه دین، بهار و تابستان 1399
 • The Problem of Salvific Luck in Islamic Theology; The Journal of Analytic Theology 8 (2020) 
 • The Doctrine of Double Effect and the Intention Principle; Analysis 79 (2019)
 • The Morally Difficult Notion of Heaven; American Catholic Philosophical Quarterly 92 (2018)
 • Targeting Human Shields; Philosophical Quarterly 68 (2018)
 • Self-knowledge and the Guise of the Good; Analytic Philosophy 58 (2017)
 • Review of Action Re-conceptualized: Human Agency and Its Sources by David Chan; Notre Dame Philosophical Reviews (2016)
 • The Form of Practical Knowledge and Implicit Cognition: A Critique of Kantian Constructivism; Social Theory and Practice 42 (2016)
 • Aiming at the Good; Canadian Journal of Philosophy 45 (2015)
 • The Guise of the Good and the Problem of Over- Intellectualism; The Journal of Value Inquiry 48 (2014)
 • On John Laird’s “Value and Obligation”; Ethics 125 (2014)
 • Intention and Permissibility; Ethical Perspectives 16 (2009)

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید