نقش استدلال عقلی در معرفت‌شناسی اخلاق

نام سخنران

مدت زمان

50 دقیقه

توضیحات :

دکتر امیر صائمی در پنجمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1395 برگزار شد به بررسی نقش استدلال عقلی در معرفت‌شناسی اخلاق پرداخت.

وی با بیان اینکه دانشمندان علوم روانشناسی دو سیستم متمایز را در سيستم عقلانی قابل شناخت می‌دانند، ویژگی هر یک از این دوسیستم را طرح و درباره نقش سيستم دو و اهميت آن در سيستم اخلاقی صحبت می‌کند.

به تعبیر او سيستم شماره يك، سيستمی است كه خيلی سريع تصميم می گيرد و بر عاطفه و احساسات مبتنی است و سيستم شماره دو بر استدلال ورزی و منطق مبتنی است. وی بیان می‌کند که اغلب اوقات تصميمات روزمره ای كه می گيريم از طريق سيستم يك انجام شده است زيرا خيلی وقت نداريم كه راجع به هر چيزی چند و چون كنيم و پژوهش های روانشناسي نيز به ما نشان می دهد كه در غالب مواقع اكثر افرادی كه تصميم اخلاقی می گيرند از سيستم شماره يك استفاده می كنند و اين باعث شده كه برخی فكر كنند در سيستم اخلاقی ما، سيستم شماره دو نقشی بازی نمی كند.

رایگان