ناصر مهدوی

فیلسوف و روشنفکر دینی، استاد عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، اسلام پژوه، مفسر و شارح مثنوی

سوابق تحصیلی

 • دکتری عرفان اسلامی

سوابق علمی – آموزشی

 • استاد دانشگاه تهران
 • استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • استاد دانشگاه آزاد تهران

سخنرانی‌های آموزشی آزاد

 • مولانا، نیایش و تجربه زیبایی. نهمین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، 1400
 • روایت رنج آدمی از نگاه مولانا. دهمین بزرگداشت مولانا و شمس و رنج آدمی، مؤسسه سروش مولانا، 1399
 • نیایش الگوی عشق. پنجمین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، 1395
 • نیایش راهی برای گریز از بیهودگی. چهارمین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، 1394
 • شوق رهایی. دومین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، 1392
 • عطش گفتگو با خداوند از نگاه مولانا. اولین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، 1391
 • خدا از نگاه مولانا. دومین همایش رستخیز ناگهان، مؤسسه سروش مولانا، 1391

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • مولانا و حکایت رنج انسان. ناصر مهدوی، دوستان، 1399
 • یاد مرگ: پنجره ای رو به زندگی. ناصر مهدوی، دوستان، 1397
 • ابراهیم طعم انسانیت. ناصر مهدوی، دوستان، 1396
 • زیباترین قصه‌های مثنوی. ناصر مهدوی، سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1394
 • راز محبت و آشنایی در غزلیات حافظ. ناصر مهدوی، کویر، 1394
 • زیباترین ابیات قصه‌های مثنوی. ناصر مهدوی، سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1393
 • اینک حسین آینه زندگی: نگاهی دیگر به واقعه عاشورا. ناصر مهدوی، کویر، 1392
 • هوش عاطفی (هیجانی). ناصر مهدوی، آرمان رشد، 1390

مقاله

 • دین‌داری عامیانه و عارفانه. ناصر مهدوی، بازتاب اندیشه، 1387
 • بحران معنویت و پیام عارفان مسلمان به انسان مدرن، با تاکید بر دیدگاه مولوی و حافظ. مطالعات میان فرهنگی، 1387
 • معنویت در قرآن
 • شرح موضوعی قرآن
 • شرح موضوعی مثنوی
 • پیام مولانا برای انسان امروز
 • تحقیق اتحاد ملی در سایه جهت‌گیری قرآنی و سلوک عبدی

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید