دهمین همایش «مهر مولانا»: مولانا و رنج آدمی

پخش ویدئو

دهمین همایش مهر مولانا با عنوان مولانا و رنج آدمی به اهتمام مؤسسه سروش مولانا در 8 مهر 1399 برگزار شد. سخنرانان این همایش دکتر سید حسن اسلامی اردکانی‌، دکتر ناصر مهدوی و دکتر حسین کمالی هستند. این همایش با اجرای دکتر امیر الهامی و شعرخوانی اردشیر رستمی همراه بوده است.

تاریخ برگزاری

مهر ماه 1399

مکان برگزاری

کتابخانه ملی

مدت زمان

90 دقیقه

سخنرانان: 

توضیحات: 

دهمین همایش مهر مولانا: مولانا و رنج آدمی

موضوع سخنران
جان‌پروری درد از منظر مولانا دکتر سید حسن اسلامی اردکانی‌
روایت رنج انسان از نگاه مولانا دکتر ناصر مهدوی
درد مریم را به خرما‌بُن کشید دکتر حسین کمالی
شعرخوانی اردشیر رستمی

دهمین همایش «مهر مولانا»: مولانا و رنج آدمی | 1

سخنرانی‌های این همایش