سرمشق حیرانی (شرح اندیشه و شعر بیدل دهلوی)

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

یکشنبه 20 الی 21:30 – هشت جلسه در یک ساعت و نیم

هدف دوره

نگاهی تازه به زوایای پنهان و غریب شعر و اندیشه بیدل دهلوی

درباره دوره

سرفصل ها:

۱-زمینه و زمانه‌ی بیدل

۲-ابهام‌ها و دشواری‌های فهم شعر بیدل

۳-واژه‌های ویژه‌ی نوآوری های زبانی و فکری بیدل

۴-تاثیر تفکر هندو – بودایی بر شعر بیدل

۵-آنات غریب در شعر بیدل

۶-ناامیدی و نواُمیدی در ذهن و زیان بیدل

7-اثرپذیری بیدل از عرفان خراسان و اندلس

8-حیرانی و راز ورزی، هسته سخت مرکزی شعر بیدل

درباره استاد

توضیح

  • در این دوره با نگاهی ادبی – فلسفی به بررسی ابعاد بدیع و اندیشه های ژرف بیدل دهلوی پرداخته خواهد شد.
  • جامعه هدف:علاقمندان ادبیات، فلسفه، عرفان و مطالعات شبه‌قاره

شهریه دوره : 

آموزش‌های پیشنهادی سروش مولانا