شرح و تفسیر غزلیات شمس تبریزی: سید امیر اکرمی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

هر ترم شامل 4 جلسه 90 دقیقه‌ای

هدف دوره

دیوان شمس مولانا بیان شوریدگی‌ها و عاشقی‌های مولاناست و با وجود دشواری‌های بسیار در فهم معانی ژرف آن از آن جهت که کتاب تعلیمی نیست، می‌تواند منبع عمیقی برای رسیدن به دریافتی از چگونگی کشش معنوی او در عالم عشق باشد.

در این دوره تلاش بر آن است تا با تأمل در غزلیات دیوان شمس و بهره‌گیری از معانی مثنوی شریف به این دریافت نزدیک شویم.

درباره دوره

شرح و تفسیر غزلیات شمس تبریزی شامل شرح ادبی غزلیات شمس تبریزی است که در هر جلسه یک یا دو غزل شرح می‌گردد.

درباره استاد

دکتر سید امیر اکرمی دارای مدرک دکتری فلسفه دین از دانشگاه مک گیل کانادا و مدرس دوره‌های شرح و تفسیر مثنوی معنوی، نگاهی به آموزه‌های بودا و شرح غزلیات شمس تبریزی در مؤسسه سروش مولانا هستند.

توضیح

دکتر سید امیر اکرمی در دوره “شرح و تفسیر غزلیات شمس تبریزی” بر پایه دیوان کبیر یا غزلیات شمس به شرح و تفسیر ادبی-عرفانی غزلیات مولانا می‌پردازد.

شهریه دوره : 

200,000 تومان

ترم قیمت
ترم 1 – چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 2 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 3 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 4 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 5 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 6 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 7 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه سوم از این ترم موجود نیست.

ترم 8 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه دوم از این ترم موجود نیست.

ترم 9 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه اول از این ترم موجود نیست.

ترم 10 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه اول از این ترم موجود نیست.

ترم 11 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 12 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه چهارم از این ترم موجود نیست.

ترم 13 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 14 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 15 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
در حال بارگذاری ...

200,000 تومان

ترم قیمت
ترم 1 – چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 2 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 3 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 4 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 5 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 6 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 7 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه سوم از این ترم موجود نیست.

ترم 8 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه دوم از این ترم موجود نیست.

ترم 9 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه اول از این ترم موجود نیست.

ترم 10 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه اول از این ترم موجود نیست.

ترم 11 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 12 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه چهارم از این ترم موجود نیست.

ترم 13 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 14 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 15 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب: ,