شرح و تفسیر مثنوی «دفتر اول»: سید امیر اکرمی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

هر ترم شامل 4 جلسه 90 دقیقه‌ای

هدف دوره

فهم و توضیح مثنوی معنوی و استفاده از این منبع سرشار و عظیم در جهت معنادار کردن زندگی

درباره دوره

مثنوی معنوی، شفای بیماری‌های روحی و زُداینده اندوه‌ها و گشاینده رازها و آشکار کننده اسرار و حقایق قرآنی و فراخی دهنده روزی و رزق معنوی و پیراینده اخلاق از هر زشتی و پلیدی است. (دیباچه‌ای بر دفتر اول مثنوی)

این دوره به شرح ادبی و عرفانی ابیات مثنوی از ابتدای دفتر اول می‌پردازد.

درباره استاد

دکتر سید امیر اکرمی دارای مدرک دکتری فلسفه دین از دانشگاه مک گیل کانادا و مدرس دوره‌های شرح و تفسیر مثنوی، شرح غزلیات شمس تبریزی و نگاهی به آموزه‌های بودا در مؤسسه سروش مولانا هستند.

توضیح

این دوره از ابتدای دفتر اول مثنوی آغاز شده است و تا انتهای دفتر اول مثنوی ادامه دارد.

شهریه دوره : 

22,500 تومان200,000 تومان

ترم قیمت
ترم 1 – چهار جلسه 200,000 تومان
spinner

فایل های صوتی این ترم کیفیت پایینی دارند.

ترم 2 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 3 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 4 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 5 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه دوم از این ترم موجود نیست.

ترم 6 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 7 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 8 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 9 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 10 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 11 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 12 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه چهارم از این ترم موجود نیست.

ترم 13 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 14 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 15 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 16 - چهارجلسه 45,000 تومان
spinner
ترم 17 - دو جلسه 22,500 تومان
spinner

جلسه اول و دوم از این ترم موجود نیست.

ترم 18 - چهار جلسه 45,000 تومان
spinner
ترم 19 - چهار جلسه 45,000 تومان
spinner
ترم 20 - چهار جلسه 45,000 تومان
spinner
ترم 21 - چهار جلسه 45,000 تومان
spinner
در حال بارگذاری ...

22,500 تومان200,000 تومان

ترم قیمت
ترم 1 – چهار جلسه 200,000 تومان
spinner

فایل های صوتی این ترم کیفیت پایینی دارند.

ترم 2 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 3 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 4 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 5 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه دوم از این ترم موجود نیست.

ترم 6 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 7 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 8 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 9 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 10 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 11 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 12 - سه جلسه 200,000 تومان
spinner

جلسه چهارم از این ترم موجود نیست.

ترم 13 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 14 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 15 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 16 - چهارجلسه 45,000 تومان
spinner
ترم 17 - دو جلسه 22,500 تومان
spinner

جلسه اول و دوم از این ترم موجود نیست.

ترم 18 - چهار جلسه 45,000 تومان
spinner
ترم 19 - چهار جلسه 45,000 تومان
spinner
ترم 20 - چهار جلسه 45,000 تومان
spinner
ترم 21 - چهار جلسه 45,000 تومان
spinner
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب: ,