غزلی از مولانا

دسته:

نام سخنران

نام برنامه

موضوع

مدت زمان

5دقیقه

توضیحات :

غزلی از مولانا

ما گوشِ شماییم، شما تن‌زده تا کی؟

ما مست و خراباتی و بی‌خودشده تا کی؟

ما سوخته‌حالان و شما سیر و ملولان

آخر بنگویید که این قاعده تا کی؟

تسبیح بینداخت و ز سالوس بپرداخت

کاین نوبت شادی است، غم بیهده تا کی؟

دل زیر و زبر گشت، مها! چند زنی طشت؟

مجلس همه شوریده، بتا! عربده تا کی؟

چون ساقی ما ریخت بر او جام شرابی

بشکست در صومعه کاین معبده تا کی؟

▫️با صدای استاد شهرام ناظری

رایگان