ایرج شهبازی

ایرج شهبازی، استاد دانشگاه، نویسنده، مولوی‌پژوه و محقق ادبیات عرفانی است.

سوابق تحصیلی

 • کارشناسى فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1374
 • کارشناسى ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه شیراز، 1378
 • کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، قزوین، 1382
 • دکترى زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1386

سوابق علمی – آموزشی

 • آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان، مركز آموزش زبان فارسی دانشگاه بين‌المللی امام‌خمينی قزوين، از سال 1378 تا 1382
 • آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان، مركز بين المللی آموزش زبان فارسی دهخدا، از سال 1383 تاكنون
 • تدریس زبان فارسی در سه دوره دانش‌افزایی برای استادان و دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه تهران (سال 1382)، مرکز گسترش زبان فارسی (سال 1383)، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (سال 1386) و دانشگاه مالك‌ اشتر (سال 1388)
 • تدريس درس متون تاريخی، در گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتی، نيمسال اول سال تحصيلی 8- 1387
 • تدريس درس متون عرفانی، در مقطع فوق ليسانس، پژوهشكده امام‌خمينی، نيمسال دوم سال تحصيلی 8- 1387
 • عضو هیئت مؤلفان لغت نامه فارسی در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، از سال 1387 تا کنون
 • معاون آموزشی مؤسسه لغت نامه دهخدا، سال 1395

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • نشست‌های علمی در قونیه: مرگ‌اندیشی و مرگ‌هراسی از نگاه مولانا، مؤسسه سروش مولانا
 • ساغر صدق: ریا از نگاه حافظ و مولانا، مؤسسه سروش مولانا
 • شب‌های قدر 2: سلوک معنوی، مؤسسه سروش مولانا
 • حضرت علی، مؤسسه سروش مولانا
 • نشست‌های علمی در قونیه: نیایش از نظرگاه مولانا، مؤسسه سروش مولانا
 • نشست‌های علمی در قونیه: رمزگشایی از نمادهای سماع قونیه، مؤسسه سروش مولانا

همايش‌هاى بين المللى

 • شمس و مسأله بازتاب. همايش بين المللى شمس و مولانا
 • برخورد دو دریا: تأمّلی دربارۀ دیدار شمس و مولانا. همایش پنجمین رسول آفتاب، ترکیه، دانشگاه کریکاله، مؤسسه سروش مولانا
 • حافظ و طریقۀ رندی. همایش پنجمین رسول آفتاب، ترکیه، دانشگاه آنکارا، مؤسسه سروش مولانا
 • غم و شادی در اندیشۀ مولانا: اهمیت یادگیری زبان فارسی برای درک مفاهیم اندیشۀ مولانا. اولین همایش مولانا رسول آفتاب، مؤسسه سروش مولانا
 • مبانی عشق بی قید و شرط از نگاه مولانا. دومین همایش مولانا رسول آفتاب، مؤسسه سروش مولانا

همايش‌هاى داخلى

 • مبانى چند صدايى درمثنوی. پژهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، تهران
 • آخربينى و آخربينى: نگاهى به رابطه دم غنيمت شمردن. پژهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، تهران
 • کيمياى صبر: بردبارى از نگاه شيخ خرقان، مولانا و کاستاندا. گنگره بزرگداشت شيخ احمد غزالى، تربت حيدريه
 • بررسی جایگاه نیایش در شش تصویر از خدا. اولین همایش رستخیز ناگهان، تهران، مؤسسه دهخدا
 • تفاوت‌های منِ دروغین و منِ راستین. دومین همایش رستخیز ناگهان، تهران، مؤسسه سروش مولانا
 • مرگ از نگاه مولانا. دومین همایش رستخیز ناگهان، تهران، مؤسسه سروش مولانا
 • عقل و نفس. چهارمین همایش رستخیز ناگهان، تهران، مؤسسه سروش مولانا
 • موانع توسعۀ فرهنگ صلح. مهر مولانا، تهران، مؤسسه سروش مولانا
 • نقش نیایش در زندگی انسان از نگاهی کارکردگرایانه. اولین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا
 • دعا و الگوهای رابطۀ انسان و خدا. دومین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا
 • اصول عملی سلوک عرفانی از نگاه مولانا. سومین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا
 • انواع دعا از نگاه مولانا. هشتمین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا

فعاليت‌هاى اجرايى

 • عضو هیئت علمى و شوراى سياستگذارى همايش بين المللى شمس و مولانا، 07/07/1395 ،08/07/1395 ، ايران، خوی
 • عضو هیئت علمى و شوراى سياستگذارى همايش بين المللى شمس و مولانا، 07/07/1396 ،08/07/1396 ، ايران، خوى
 • عضو هیئت علمى و شوراى سياستگذارى همايش بين المللى شمس و مولانا، 07/07/1398 ،08/07/1398 ، ايران، خوى

آثار منتشر شده

کتاب

 • همۀ کودکی: مجموعه مقالات درباره ادبيات كودک (با همكاری استاد علی‌اصغر ارجی). قزوین: انتشارات سایه گستر قزوین
 • سبع هشتم: مجموعه قصه‌های كرامت در متون عرفانی (با همكاری استاد علی‌اصغر ارجی). قزوین: انتشارات سایه گستر قزوین
 • فرهنگ ادبی پيامک (با همكاری استاد علی‌اصغر ارجی). تهران: انتشارات سخن: 1391
 • سفری بر آسمان كن: مجموعه نيايش‌های مولانا در مثنوی معنوی (با همكاری محسن شعبانی). تهران: انتشارات دوستان، 1391
 • پند و پيامک: دو هزار پيامک زيبا درباره خدا، انسان، جامعه و جهان. تهران: انتشارات قطره، 1391
 • داستان‌های مثنوی معنوی برای فارسی‌آموزان غیرایرانی و ایرانیان نوآموز. تهران: انتشارات قطره، 1391
 • سرای سکوت؛ تهران: انتشارات دوستان با همکاری انتشارات سروش مولانا، 1392
 • تو مرا بسی: نیایش‌های عارفانه از تذکره‌الاولیای عطار. تهران: انتشارات دوستان با همکاری انتشارات سروش مولانا، 1392
 • داستان رستم و اسفندیار برای فارسی آموزانِ غیر ایرانی و ایرانیانِ نوآموز. تهران: انتشارات علم، 1393
 • پیدای پنهان: مجموعه نيايش‌های مولانا در دیوان شمس. تهران: انتشارات روزنه، 1395
 • با سی مرغ تا سیمرغ: منطق الطیر عطار برای فارسی‌آموزان غیرایرانی و ایرانیان نوآموز. تهران: انتشارات روزنه، 1396
 • سخن آشنا: غزلیات حافظ برای فارسی‌آموزان غیر ایرانی و ایرانیان نوآموز. تهران: انتشارات روزنه، 1396

مقاله

 • وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ. پژوهش‌نامۀ فرهنگ و ادب دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
 • طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به اخبار از غیب در متون عرفانی منثور تا قرن هفتم. مجلۀ علمی-پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • رنج از نگاه مولوی. مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ویژه‌نامه هشتصدمین سال تولد مولانا
 • طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به مرگ خارق‌العاده. پژوهش‌نامه فرهنگ و ادب دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
 • آموزش و گزینش واژگان. مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان
 • نفس اماره از نگاه مولوی. فصلنامه فرهنگان
 • تفاوت‌های کودکان را جدی بگیریم. فصلنامه فرهنگان
 • حرمان هنرمندان. فصلنامه فرهنگان
 • گزارش تحلیلی از رویکردهای گوناگون در حوزه جامعه‌شناسی ادبیات. مجله علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • عوامل انسجامی در غزلیات عاشقانه سعدی. مجله علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • ساختار کلان و خرد غزلیات عاشقانه سعدی. مجموعه مقالات همایش سعدی آموزگار ادب، دانشگاه تهران
 • علل اجتماعی ریاکاری در ایران بر اساس اشعار حافظ. مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حافظ، دانشگاه رودهن
 • طرحی برای طبقه‌بندی بن‌مایه تنبیه در متون عرفانی. مجموعه مقالات همایش ابوالقاسم گورکانی
 • از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی. مجموعه مقالات کنفرنس ملی شمس تبریزی، 1394
 • تاملی در رابطه شمس و مولانا. مجموعه مقالات کنفرنس ملی شمس تبریزی، 1395
 • بخت از نگاه مولانا. مجموعه مقالات کنفرنس ملی شمس تبریزی، 1396
 • جایگاه دعا در تصویرهای گوناگون از خدا. کهن‌نامه ادب پارسی، 1396
 • سرنوشت. یادنامه شادروان الفت از انتشارات انجمن مفاخر، 1397

پیوند مرتبط:

http://irajshahbazi.ir


محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید