جهان‌بینی ایرانیان در اندرزنامه‌های پهلوی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

6 جلسه _ یکشنبه‌ها، ساعت 19:00 الی 20:30

تاریخ شروع دوره

یکشنبه‌، 1 خرداد ماه 1401

مهلت ثبت نام

یکشنبه‌، 1 خرداد ماه 1401

مکان برگزاری

آنلاین- اسکای روم

هدف دوره

آشنایی با جهان‌بینی ایرانیان از طریق اندرزنامه‌های پهلوی و چگونگی انتقال آن به ادبیات فارسی

درباره دوره

متون بازمانده از زبان فارسی میانه (پهلوی) دربرگیرندۀ مفاهیم اندرزی و اخلاقی است که نگرش ایرانیان را به این مقوله بیان می دارد. آموزه های اخلاقی ایرانیان در دورۀ اسلامی به متون ادبی فارسی نظیر شاهنامه حکیم توس و سنایی و عطار و مولانا انتقال یافت. دوره  “جهان‌بینی ایرانیان در اندرزنامه‌های پهلوی” به بررسی نکات و مفاهیم اندرزی پهلوی می‌پردازد.

درباره استاد

دکتر محمود جعفری دهقی، رئیس انجمن ایرانشناسی و  استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران است.

توضیح

دوره  “جهان‌بینی ایرانیان در اندرزنامه‌های پهلوی” شامل سرفصل‌های زیر است:
  • مفهوم خرد در اندرزهای پهلوی
  • مفهوم داد در اندرزهای پهلوی
  • مفهوم خشنودی در اندرزهای پهلوی
  • مفهوم شهریاری آرمانی در اندرزهای پهلوی

شهریه دوره : 

آموزش‌های پیشنهادی سروش مولانا