دوره حضوری شرح و تفسیر غزلیات شمس تبریزی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

هدف دوره

دیوان شمس مولانا بیان شوریدگی‌ها و عاشقی‌های مولاناست و با وجود دشواری‌های بسیار در فهم معانی ژرف آن از آن جهت که کتاب تعلیمی نیست، می‌تواند منبع عمیقی برای رسیدن به دریافتی از چگونگی کشش معنوی او در عالم عشق باشد.

در این دوره تلاش بر آن است تا با تأمل در غزلیات دیوان شمس و بهره‌گیری از معانی مثنوی شریف به این دریافت نزدیک شویم.

درباره دوره

شرح و تفسیر غزلیات شمس تبریزی شامل شرح ادبی غزلیات شمس تبریزی است که در هر جلسه یک یا دو غزل شرح می‌گردد.

درباره استاد

دکتر سید امیر اکرمی دارای مدرک دکتری فلسفه دین از دانشگاه مک گیل کانادا و مدرس دوره‌های شرح و تفسیر مثنوی معنوی، نگاهی به آموزه‌های بودا و شرح غزلیات شمس تبریزی در مؤسسه سروش مولانا هستند.

توضیح

دکتر سید امیر اکرمی در دوره “شرح و تفسیر غزلیات شمس تبریزی” بر پایه دیوان کبیر یا غزلیات شمس به شرح و تفسیر ادبی-عرفانی غزلیات مولانا می‌پردازد.

شهریه دوره : 

200,000 تومان

در حال بارگذاری ...

200,000 تومان

آموزش‌های پیشنهادی سروش مولانا