مرگ اندیشی در مولانا

دسته: برچسب:

نام سخنران

مدت زمان

30 دقیقه

توضیحات :

دکتر سیدامیر اکرمی در این سخنرانی با خوانش ابیاتی از مثنوی در خصوص مرگ، به شرح این ابیات پرداخته و نگاه مولانا را در خصوص این موضوع مورد بررسی قرار می ‌دهد.

200,000 تومان