سید امیر اکرمی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد ادیان و عرفان از دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران
 • دکتری فلسفۀ دین از دانشگاه مک گیل کانادا، دفاع از تز در مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران

سوابق آموزشی:

تدریس در دانشگاه ییل آمریکا در مقطع کارشناسی ارشد:

 • عرفان تطبیقی
 • زن در اسلام
 • اسلام، صلح و خشونت
 • کلام تطبیقی ادیان

تدریس در دانشگاه ایسترن منونایت (Eastern Mennonite) آمریکا:

 • مقدمه‌ای بر اسلام
 • اندیشۀ مولانا
 • معنویت اسلامی
 • توحید تطبیقی
 • اسلام و خشونت
 • عرفان تطبیقی
 • تاریخ
 • خاورمیانۀ مدرن
 • تاریخ روابط اسلام و مسیحیت
 • کلام تطبیقی ادیان
 • زن، دین و سیاست در ایران

تدریس در مؤسسۀ المهدی بیرمنگام (Al-Mahdi Institute) انگلستان:

 • فلسفۀ اسلامی
 • کلام اسلامی و عرفان اسلامی

تدریس در مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران:

 • فلسفۀ دین هیوم
 • فلسفۀ دین کانت
 • فلسفۀ دین ویتگنشتاین

تدریس در مؤسسۀ معرفت تهران:

 • فلسفۀ دین جان هیک
 • تجربۀ دینی

تدریس در دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران:

 • ادیان جهان
 • عرفان اسلامی
 • کلام جدید
 • تاریخ مسیحیت
 • مثنوی مولانا و بودیزم

تدریس در دانشگاه جیمز مدیسون، آمریکا:

 • زبان فارسی – مقدماتی و متوسط

سوابق اجرایی:

 • استاد مطالعات تطبیقی و اسلام‌شناسی، دپارتمان الهیات دانشگاه ییل آمریکا (۱۳۹۵-۱۳۹۴)
 • استاد مطالعات اسلامی، دانشگاه ایسترن منونایت آمریکا (۱۳۹۴-۱۳۹۱)
 • پژوهشگر فلسفۀ دین مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران (۱۳۹۱-۱۳۸۸)
 • پژوهشگر دپارتمان مطالعات اسلام و مسیحیت، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان (۱۳۸۸-۱۳۸۳)
 • استاد فلسفه، کلام و عرفان اسلامی، مؤسسۀ المهدی، بیرمنگهام انگلستان (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
 • عضو گروه ادیان مرکز گفتگوی تمدن‌ها، تهران (۱۳۸۳-۱۳۸۱)
 • رئیس مرکز گفتگوی ادیان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران (۱۳۸۳-۱۳۷۸)
 • مدرس فلسفۀ دین و ادیان، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران (۱۳۸۳-۱۳۷۸)

آثار منتشرشده:

کتاب (انگلیسی)

 • ترجمۀ القرعه و الاستخاره (علامه سید محمد حسین فضل الله) به انگلیسی (Divine consultation)
 • مونترال، سازمان گسترش معرفت اسلامی ۱۹۹۹ (OAIK)

مقالات (انگلیسی)

 • قرآن و اهل کتاب (در دست انتشار، واشنگتن تئولوژیکال کونسرشیم)
 • جزیی‌گرایی، کلی‌گرایی در قرآن
 • سرنوشت بشر از دیدگاه قرآن
 • ارزیابی ایدۀ ولایت فقیه
 • دین و تغییر

کتاب (فارسی)

 • دین‌شناسی؛ سیری در تاریخ و نظریات دین‌شناسی جدید (در دست تألیف برای انجمن حکمت و فلسفۀ ایران)
 • دین و تغییر؛ مقالات و سخنرانی‌های پروفسور وینسنت برومر، انتشارات مرکز بین‌المللی گفتگوی بین تمدن‌ها

مقالات (فارسی)

 • هیک و واقع‌گرایی دینی، مدرسه، ج ۳ (۱۳۸۴)
 • گفتگوی بین ادیان؛ هدف‌ها و مبانی نظری، اشراق (۱۳۸۴)
 • نگاهی به آثار و اندیشه‌های ریمون پنیکار، اخبار ادیان (۱۳۸۲)
 • ترجمۀ مبانی باور، نقد و نظر (۱۳۸۰)
 • ترجمۀ الزام و انگیزش در فلسفۀ اخلاق، ارغنون (۱۳۷۹)
 • ترجمۀ پاسخ‌های مکتب کاتولیک به تجدد، نقد و نظر (۱۳۷۸)
 • ترجمۀ تجدد و تجددگرایی؛ لوازم جامعه‌شناسانۀ آن‌ها برای دین، نقد و نظر (۱۳۷۸)
 • ترجمۀ اخلاق جهانی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (۱۳۷۷)
 • نردبان‌های آسمان، کیان (۱۳۷۶)

کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی برگزارشده در سروش مولانا:

 • دوره‌های تفسیر مثنوی معنوی (۱۳۹۸ تاکنون)
 • سمینار شب اندیشه‌های مولانا (۱۳۹۸)

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید