نقش وحی در معرفت‌شناسی اخلاق

نام سخنران

مدت زمان

45 دقیقه

توضیحات :

دکتر مهناز قانعی در پنجمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1395 برگزار شد به بررسی نقش وحی در معرفت‌شناسی اخلاق و نیز معرفت­‌شناسی اخلاقی مولانا پرداخت.

150,000 تومان