درباره‌ی “از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی”

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

45 دقیقه

توضیحات :

دکتر حمیدرضا توکلی در این سخنرانی در خصوص کتابش با عنوان “از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی” سخن می‌گوید.

لینک مشاهده این سخنرانی در آپارات

 

رایگان