شرح و تفسیر مثنوی «دفتر چهارم»: سودابه کریمی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

هر ترم شامل 4 جلسه 90 دقیقه‌ای

هدف دوره

خوانش و تفسیر ابیات مثنوی مولوی از ابتدای دفتر چهارم

درباره دوره

این دوره شامل شرح ادبی و عرفانی ابیات مثنوی از دفتر چهارم است.

مولانا دفتر چهارم مثنوی را “اَلظَّعنُ الرّابعُ اِلی اَحسَنِ المَرابع” خوانده است؛ یعنی سفر به سوی بهترین منزل‌ها. و در این تعبیر نظر او به منزل‌هایی بوده‌است که با پیمودن آنها، آفریدگان از مراتبِ جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی می‌گذرند، ملکوت را هم پشت سر می‌گذارند و به آنچه اندر وهم ناید، می‌رسند. “شرح مثنوی، محمد استعلامی”

درباره استاد

سودابه کریمی مؤلف کتاب “بانگ آب؛ دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا” و از سال ۱۳۹۴ مدرس دوره‌هایی از قبیل فیه ما فیه، شرح مقالات شمس و شرح و تفسیر مثنوی معنوی در مؤسسه سروش مولانا هستند.

توضیح

سودابه کریمی در دوره “شرح و تفسیر مثنوی: دفتر چهارم” به شرح عرفانی و ادبی ابیات مثنوی از ابتدای دفتر چهارم می‌پردازد. این دوره از ابتدای دفتر چهارم آغاز و تا انتهای این دفتر ادامه دارد.

شهریه دوره : 

200,000 تومان

ترم قیمت
ترم 1 - پنج جلسه 200,000 تومان
spinner

این ترم شامل 5 جلسه است.

ترم 2 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 3 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 4 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 5 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 6 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 7 - دو جلسه 200,000 تومان
spinner

این ترم شامل دو جلسه است.

در حال بارگذاری ...

200,000 تومان

ترم قیمت
ترم 1 - پنج جلسه 200,000 تومان
spinner

این ترم شامل 5 جلسه است.

ترم 2 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 3 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 4 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 5 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 6 - چهار جلسه 200,000 تومان
spinner
ترم 7 - دو جلسه 200,000 تومان
spinner

این ترم شامل دو جلسه است.

شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب: