ضرورت اخلاقی زیستن برای شکوفایی استعدادهای ذهنی‌ – روانی آدم

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

34 دقیقه

توضیحات :

دکتر مهناز قانعی در چهارمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1394 برگزار شد، در دومین روز این همایش در خصوص ضرورت اخلاقی زیستن برای شکوفایی استعدادهای ذهنی- روانی آدم سخن گفت.

وی در ابتدای بحث سه مقدمه را مطرح کرد:

  • مولانا چگونه زيستنی را اخلاقی می‌داند؟ در اين جا زيستن اخلاقی را زيستن فضيلت‌مندانه درنظر گرفته‌ايم.
  • استعدادهای ذهنی – روانی چه استعدادهايی هستند؟ اين استعداها با هر اصطلاحی كه بيان شوند و به هر معنايی كه به كار روند وجه مشترك‌شان اين است كه با شناخت، در معنای عام خود، سروكار دارند. بنابراين در اين جا بررسی موضوع‌ را با واژه‌های مربوط به شناخت نزد مولانا آغاز می‌كنيم.
  • مهم‌ترين قوای شناختی انسان حس و عقلند و با توجه به مقدمه پيش بايد ببينيم نگاه مولانا به آن دو چگونه است؟

150,000 تومان