امیرحسین ماحوزی

امیرحسین ماحوزی در رشته‌ پزشکی تحصیل‌کرده است. وی همچنین دارای مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. زمینه پژوهشی و تحقیقی دکتر ماحوزی، مولانا پژوهی و روان‌شناسی ادبیات است.

سوابق تحصیلی

 • دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1387
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
 • دکتری حرفه‌ای، پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1375

سوابق علمی – آموزشی

 • دبیر علمی همایش بین‌المللی حافظ، اردیبهشت 1394
 • عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه، 1392
 • ادبیات و روان‌شناسی سازمان بهزیستی: تحلیل روان‌شناسانه اندیشه‌های مولانا اصفهان، 1389
 • ادبیات و روان‌شناسی  سازمان بهزیستی: تحلیل روان‌شناسانه اساطیر و عرفان، شاهنامه و مثنوی: چابهار، 1389
 • عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی بزرگداشت اندیشه‌های جهانی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، 1388
 • دانشگاه پیام نور مرکز دماوند، کارشناسی و کارشناسی ارشد از 1382 
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، کارشناسی و کارشناسی ارشد از 1380

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • عاشق و معشوق در آیینۀ تصویرهای دیوان شمس، یازدهمین همایش مهر مولانا، مهر 1400، مؤسسه سروش مولانا
 • معنویت در روزگار ما: مولانا و تجزیه ویژه اوج، آذر 1399، مؤسسه سروش مولانا
 • خود دوستی و خود شیفتگی، بهمن 1394، مؤسسه سروش مولانا
 • مولانا و مفهوم راز، مرداد 1390، مؤسسه سروش مولانا

آثار منتشر شده

کتاب

 • بررسی تشبیه در کلیات شمس. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1390

مقاله

 • حافظ و روانشناسی ترس. امیرحسین ماحوزی، سالنامه حافظ پژوهی، بهار ۱۳۹۹
 • پرواز یک اسطوره از حماسه تا عرفان. پژوهش نامه ادب حماسی، 1395، بهار و تابستان
 • تخیل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی. پژوهش نامه ادب حماسی، 1394، پاییز و زمستان
 • نمادهای شبانه و روزانه در دیوان حافظ. همایش بین‌المللی حافظ، مجموع مقاله‌ها، 1394
 • نگاهی به ارزش‌های انسانی و آرمانی مولانا از دیدگاه اجتماعی. بهار سخن، پاییز 1393
 • الگوی روابط پدران و پسران در شاهنامه. ویژه‌نامه همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه،1392
 • تحلیل و بررسی ساختار روایی منظومه‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی بر اساس خویشکاری شخصیت‌های اصلی آن مطابق با نظریه پراپ، به همراه فرشته ناصری و عبدالحسین فرزاد، اضاءات نقدیه، سال سوم، پاییز ۱۳۹۲
 • تحليل و مقايسه ساختار روايی قصه گنبدهای سياه و صندلی هفت گنبد نظامی بر اساس الگوهای ريخت‌شناسی قصه‌های پريان. ولاديمير پراپ، به همراه فرشته ناصری و عبدالحسین فرزاد، پژوهشنامه ادب حماسی، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • مولانا و مفهوم من. کنگره بین المللی مولانا، پژوهش نامه فرهنگ و ادب ویژه‌نامه همایش/ج2، 1389
 • بررسی وجه شبه در کلیات شمس. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تابستان 1387، ش186
 • مولانا و شخصیت خودشیفته: مجموعه مقالات مولانا پژوهی. مولانا و جهان معاصر، انجمن حکمت و فلسفه 1386
 • کی زهر، زهره دارد تا انگبین نباشد؟! نشریه‌ی فردوسی، خرداد و تیر ۱۳۸۶

پیوند مرتبط

https://mahoozi.com

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید