دومین برنامه “نهمین همایش روز نیایش”

با اهتمام مؤسسه سروش مولانا، خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن سرو سایه‌فکن

سخنران: دکتر مهدی محبتی “نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه زنجان”

عنوان سخنرانی: نیایش در آثار عطار

دبیر نشست: دکتر الهام روستایی

زمان: ۲۷ فروردین‌ ١۴٠٠، ساعت ١٨:٠٠

تاریخ برگزاری

۲۷ فروردین‌ ١۴٠٠

مکان برگزاری

مدت زمان

لینک یوتیوب
مشاهده همایش در یوتیوب

سخنرانان: 

توضیحات: 

سخنرانی‌های این همایش