اخلاق و صلح پایدار- تامس نیگل

نویسنده

توضیح

تامس نیگل در سخنرانی خود با عنوان “اخلاق و صلح پایدار” عنوان می‌کند که نقطه نظر شخصی ‌اش که ممکن است برخی  با آن موافق نباشند، این است که اخلاق  و اصول اخلاقی فردی، کلید گسترش صلح جهانی نیست و البته صلح به رابطه ملت ها  با یکدیگر و یا رابطه میان ملت ها و دیگر گروه هایی که می توانند دسترسی به نیروهای مسلح داشته باشند، بستگی دارد.

برخی از این طرفین، دولت-ملت نیستند و  گرچه این طور حس می شود که اخلاق، یک شرط بسیار مهم و تعیین کننده در امکان پذیر بودن یا نبودن صلح میان چنین گروه هایی با قابلیت نظامی است، در واقع اخلاق نهادینه شده در مؤسسات است که واقعا حائز اهمیت است نه اخلاق فردی یک عده خاص از مردان و زنان.

رایگان

در حال بارگذاری ...

رایگان

دسته:

توضیحات: