صلح، ایجاد و پیش‌بردِ صلح، و صلح‌گروی – مصطفی ملکیان

نویسنده

توضیح

مصطفی ملکیان در این سخنرانی سه پدیده “صلح،ایجاد و پیشبرد صلح و صلح‌گروی” را از یکدیگر تفکیک کرده و مدعی است که هر یک از این سه احکام متفاوتی دارند.

100,000 تومان

در حال بارگذاری ...

100,000 تومان

دسته:

توضیحات: